Biodiversiteit op het park vergroten

Sinds het vernieuwde ruimtelijke beleid zien we dat meer mensen in steden gaan wonen terwijl er in de buitengebieden vaker terrein wordt ingenomen door gespecialiseerde campussen met een diversiteit aan activiteiten, zoals het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen.
POM Antwerpen en haar partners zijn er zich van bewust dat er bij het ontginnen van gebieden voor industrie en het creëren van werkplekken ook een goede leefomgeving moet blijven bestaan voor iedereen. We willen daarom de biodiversiteit; de grote verscheidenheid aan dieren, planten en habitatten in het park ondersteunen en zelfs verbeteren. POM spant zich in om de aanwezige fauna en flora te determineren en het voorbestaan ervan te verzekeren.

Door de oorspronkelijke flora en fauna in en rondom de voormalige Nielse kleiputten te beschermen en waar nodig te herstellen, hopen we voor al wie hier werkt en woont een waardevolle natuurlijke omgeving te realiseren.

We plaatsten wildcamera’s om de dieren op het park te leren kennen en deden peiltesten naar de grond- en waterkwaliteit. Zo kunnen we een plan opstellen om de biodiversiteit te behouden op het park of net om extra soorten aan te trekken.
Onze natuurbeheeractiviteiten kan je op de voet volgen op deze site.

Een eerste ingreep in het park is de kap van een primair bos dat voornamelijk bestaat uit jonge berk. We kappen zeer gericht enkele bomen om zo bijen, vlinders en andere dieren opnieuw de kans te geven zich verder te ontwikkelen op het park. De gekapte zone wordt een tijdelijke bloemenweide waar we bijenkasten wensen op plaatsen. Al het hout wordt afgevoerd en de stronken worden verwijderd.

Eind mei begonnen we aan een nieuwe fase van ons biodiversiteitsplan op het park. De grond werd gelijkgetrokken en we zaaiden een bloemenweide in. In een tweede fase planten we bloemrijke
heesters aan die zorgen dat allerlei insecten hun weg vinden naar het Wetenschapspark. Zo dragen we graag ons steentje bij aan een leefbare toekomst waarin we bestuivers helpen overleven.We kijken er dan ook naar uit om in de zomer tal van bloemen, bijen, vlinders en andere insecten te spotten op het park.

Zag jij onze banner al om ook dit verhaal kenbaar te maken aan wandelaars en fietsers?

Een antwoord op uw vragen en bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen door een mailtje te sturen naar darwin@wetenschapsparkuantwerpen.be. U mag snel een antwoord verwachten van onze terreinverantwoordelijken.

 

 

Schrijf je in
op onze mailinglijst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.