8500 m² extra bedrijfsruimte

Op het wetenschapspark wil POM Antwerpen de groei van ecosystemen maximaal ondersteunen. Ecosystemen zijn waardevolle netwerken waarbinnen bedrijven, onderzoekers en andere stakeholders zoals bijvoorbeeld overheid, opleidingsverstrekkers, of – wanneer men focust op thema’s binnen gezondheid – artsen en patiëntengroepen, ervaring en knowhow uitwisselen met als doel betere oplossingen uit te denken en innovatie te versnellen.

Opzetten van ecosystemen
“Als exploitant van het wetenschapspark hadden we al heel wat ervaring in het beheren van gemeenschappelijke diensten en faciliteiten”, vertelt Jade Verrept, clustermanager van het Wetenschapspark. “De stap naar het helpen opzetten van ecosystemen, was dus niet zo groot. Binnen de gezondheidssector ondersteunen we vandaag twee netwerken, eu.reca en at.las. De eerste wil innovatie in de respiratoire sector versnellen, de tweede brengt alle stakeholders samen rond advanced therapies – daarmee bedoelen we cel- en gentherapie en tissue
engineering. De meerwaarde van een speler als ViTalent voor zowel het park als de ecosystemen is groot. De sector evolueert snel, wat maakt dat personeel voortdurend moet worden bijgeschoold. Daarnaast blijft er een tekort aan arbeidskrachten. ViTalent biedt een antwoord op beide uitdagingen.”

Extra bedrijfsruimte
Om deze ecosystemen te kunnen huisvesten dienen we op korte termijn bijkomende kantoren en labo’s te creëren. Binnenkort gaat de eerste spade voor het nieuwe gebouw de grond in, maar daarbij blijft het niet. POM Antwerpen plant de realisatie van 8.500m² bedrijfsruimte om de groei van bestaande klanten op te vangen én nieuwe innovatieve spelers aan te trekken.

ViTalent: farma opleidingscentrum

De vraag naar juist geschoolde profielen voor de bloeiende Vlaamse farmasector groeit. Daarom werkten essenscia, de vakbonden en Co-valent aan een gloednieuw opleidingscentrum: ViTalent.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia vlaanderen en voorzitter ViTalent legt het graag uit: “De farmasector doet het al enkele jaren zeer goed in onze contreien. Er zijn veel grote investeringen, waardoor de vraag naar goed geschoolde medewerkers stijgt. Anderzijds stellen we vast dat de specifieke werkomstandigheden in de farma met clean rooms, speciale kledij en verregaande eisen rond hygiëne en punctualiteit van heel wat nieuwe werknemers een groot aanpassingsvermogen vragen.”

“ViTalent wordt nu het allereerste specifieke opleidingscentrum voor de farma- en biotechindustrie in Vlaanderen. Op het wetenschapspark in Niel zal 1500m² aan nieuwe infrastructuur worden vrijgemaakt om praktijkgerichte ruimtes – zoals een clean room, zones met gespecialiseerde apparatuur of verpakkingslijnen – en leslokalen in te richten.”

“Het wordt een waarheidsgetrouwe jobsimulator waar aspirant-medewerkers écht kunnen proeven van alle aspecten van werken in de farma. Ook mensen die al in de sector actief zijn, zullen er terecht kunnen. De innovatie in deze branche gaat behoorlijk snel. Eind 2021 zal ViTalent de deuren openen, POM Antwerpen is bouwheer in opdracht van ViTalent.

Lees het volledige artikel hier.

Zomer 2019 start bouw Log!Ville

Log!Ville is de naam van het toekomstige logistiek demonstratiecentrum van VIL op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. Het park blijft groeien en evolueren, dit keer met een landmark belevingsruimte met focus op logistiek in zijn totaliteit. Het democentrum komt aan de ingang van het Wetenschapspark en zal meer dan 2.500m² beslaan.

POM Antwerpen staat in voor de bouw van het demonstratiecentrum waarvan de eerste steenlegging voorzien is voor eind juni 2019. De voorziene afronding van de werken is gepland voor mei 2020, waarna VIL start met de inrichting van het democentrum. Opening van de deuren voor het grote publiek: september 2020.

Wat zal er hier allemaal terug te vinden zijn?

Op het gelijkvloers komt een groot fysiek magazijn, een virtueel gedeelte en een co-creatie gedeelte. Zowel innovatieve producten als processen zullen live gedemonstreerd worden waardoor bedrijven de mogelijkheid krijgen zich te oriënteren, verdiepen, vergelijken, testen en delen.

Om de beschikbare ruimte optimaal te benutten komt op de mezzanine het facilitaire gedeelte met kantoren en modulaire vergaderruimtes.
Het logistiek demonstratiecentrum moet een open én inspirerende omgeving zijn voor alle Vlaamse ondernemingen uit de logistieke sector om innovatieve technologieën en concepten live en virtueel te aanschouwen, testen en beleven.

De bouw en uitbating van Log!Ville kadert in een EFRO-project waarin VIL samenwerkt met POM Antwerpen.

 

    

Opening nieuw laboratorium bij eTheRNA

Het 400 m² grote mRNA-productielaboratorium vertegenwoordigt een investering van ongeveer 5 miljoen euro.Dr. Russell G. Greig, voorzitter van eTheRNA immunotherapies: “Met dit state-of-the-art mRNA-laboratorium doet eTheRNA zijn intrede in een selecte internationale kring. Er bestaan in de wereld immers hooguit een handvol laboratoria die in staat zijn om mRNA volgens cGMP-standaarden te produceren. Dit mRNA-laboratorium stelt ons in staat om het potentieel van het TriMix-platform ten volle te ontplooien en de ontwikkeling van onze immunotherapieën te ondersteunen. Naarmate onze onderneming meer producten in ontwikkeling heeft en meer klinische studies voert, kan de huidige productie worden uitgebreid en geautomatiseerd. Dat zal ons de mogelijkheid bieden om mRNA-producten aan te maken voor strategische partnerships.”

Innovatie

Vlaams minister Philippe Muyters: “Dit is opnieuw een bevestiging van de belangrijke rol die Vlaanderen speelt op het vlak van onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve therapieën. Innovatie zit in ons DNA. Dat werd eerder al aangetoond met de successen van talrijke andere in Vlaanderen gevestigde ondernemingen uit de biotechnologie en aanverwante sectoren. Vanuit Vlaanderen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe immunotherapieën tegen aandoeningen zoals kanker.”

Tom De Vries, burgemeester van Niel: “Hoewel eTheRNA immunotherapies een internationale roeping heeft, kan het niet toevallig zijn dat deze onderneming haar ontwikkelingsactiviteiten vanuit Niel ontplooit. Onze ligging tussen Antwerpen en Brussel en de goede internationale verbindingen stellen de ondernemingen in onze gemeente in staat om hooggekwalificeerde en getalenteerde medewerkers aan te trekken.”

Bron: Leen De More – Made in Mechelen

Eerste steenlegging hybride bedrijfshal een feit

Op dinsdag 25 september vond de eerste steenlegging van het gebouw Hippocrates plaats. Een hybride bedrijfshal waarin betrokken zijn: POM Antwerpen, de provincie Antwerpen alsook UAntwerpen en UZA, de partners in het Anicells project.

Anicells wil de bedrijven ondersteunen in de valorisatie van hun celtherapeutisch onderzoek door het uitbouwen en ter beschikking stellen van een GMP-gecertificeerde accelerator.

Juist om dit project (Anicells) te kunnen huisvesten startte POM Antwerpen met de bouw van een hybride bedrijfshal van 1.400 m². Deze zal bestaan uit 5 units.

 • Een unit van 400 m³ voor het project Anicells.
 • De andere units zullen worden verkocht of verhuurd aan bedrijven uit het park.
 • Eén unit zal dienen als opslagplaats en bestaan uit kleinere modules en wordt ook ter beschikking gesteld van de bedrijven gevestigd op het park.

Op dit ogenblik zijn er reeds onderhandelingen aan de gang met mogelijke klanten. De prijs van de hal is 1.438.777,92 euro. Dit wordt volledig door POM betaald uit eigen middelen.

Als alles voorspoedig verloopt zal tegen het einde van dit jaar de ruwbouw van de hybride bedrijfshal klaar zijn, zodat de werken voor de installaties van de clean-rooms kunnen starten.

De kostprijs voor de bouw van 4 clean-rooms in het gebouw is geraamd op 1.200.000 EUR binnen het Europees project. Deze opdracht gebeurt in overleg en samenwerking met UZA en UAntwerpen.

 

Bezoek Gwendolyn Rutten aan het Wetenschapspark

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten bracht een werkbezoek aan het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen, dat groeiend is. Op dit moment zijn er 26 jonge bedrijven actief, die nieuwe producten ontwikkelen in sectoren als de gezondheidszorg, milieu of informatica.

Het Darwin-gebouw, een van de 4 gebouwen in het park, een incubator waarin aan startende ondernemingen huisvesting, administratie en technische ondersteuning, contacten en managementadvies wordt geboden om hun bedrijf een groeispurt te geven. Zeventien van de in totaal 26 bedrijven op het wetenschapspark hebben vandaag onderdak in het gebouw.

Gwendolyn Rutten: “Het is een mooi voorbeeld van hoe wetenschap en ondernemerschap hand in hand kunnen gaan. Met de overheid in een ondersteunende rol. Dat heet samenwerken – iedereen laten doen waar ze goed in zijn. Dat is de kracht van de incubator in Niel.”

Ze bezocht vier bedrijven in het wetenschapspark Yun Probiotherapy is een start-up die producten ontwikkelt tegen acne en andere huidaandoeningen, op basis van probiotica.

iFLUX ontwikkelt, als start-up meetapparatuur om grondverontreiniging en de verplaatsing daarvan in het grondwater helder in kaart te brengen. Het bedrijf is een spin-off van de Universiteit Antwerpen.
Net als NSX, een groeibedrijf in IT, dat innovatieve, modulaire software ontwikkeld en al voor de Nederlandse overheid werkt.
JooS Consulting was het eerste bedrijf dat zich, 10 jaar geleden, op het wetenschapspark vestigde. Vandaag is Joos Consulting, met 300 werknemers, een van de grootste werkgevers in Niel.

Ook Nathalie Cools, medeoprichtster van Anicells, stelde haar bedrijf voor aan Gwendolyn Rutten. “Wij zijn een accelerator die bedrijven in celtherapie helpt om zich verder te ontwikkelen.” Anicells neemt zijn intrek in Niel op het wetenschapspark waar een labo gebouwd wordt door POM Antwerpen met EFRO steun, voor de uitvoering van haar activiteiten.
“We helpen bedrijven met het indienen van dossiers voor nieuwe geneesmiddelen. Celtherapie kan voorkomen dat mensen met een chronische ziekte hervallen. Celtherapie is een aanvulling op de klassieke behandelingsmethodes. Het betekent dat de cellen van een zieke patiënt als medicijn voor diezelfde patiënt worden toegediend. Onderzoek van het UZA heeft aangetoond dat celtherapie helpt bij mensen met leukemie, buikvlieskanker en hersentumoren.

“De komende twee jaar worden er drie extra gebouwen bijgebouwd om plaats te bieden aan nieuwe bedrijven. Zo geven we nieuwe initiatieven nieuwe kansen hier te Niel”, weet Luc Broos, directeur van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, die het wetenschapspark uitbaat.

“Met dit bezoek wilden we het Wetenschapspark te Niel in schijnwerpers plaatsen. Hier worden immers heel wat goede, revolutionaire dingen bedacht en ontwikkelt. Als slimste gemeente zijn we daar fier op. Bovendien is dit een mooie omgeving waar er ook heel wat werkgelegenheid wordt gecreëerd. Dat is een goede zaak voor onze gemeente en haar inwoners.” Aldus Tom De Vries, de burgemeester van Niel.

Gwendolyn Rutten toonde zich tijdens het bezoek zeer enthousiast over de gedurfde wetenschappelijke ijver met toekomstvisie, die het wetenschapspark huisvest.

Bacteriënspuit wordt de nieuwe Mr. Proper

Voor deze nieuwe techniek trok BioOrg, een bedrijf met vestiging op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel, de bossen in. ‘We onderzochten verschillende natuurgebieden in onder meer Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Frankrijk: plaatsen die er mooi uitzagen, waar geen fijn stof te vinden was en waar er een frisse geur hing. Van deze locaties identificeerden en onderzochten we de verschillende micro-organismen die er werkzaam zijn. Want het uitgangspunt is dat een bos zichzelf reinigt’, legt CEO van Bio­Org Koen De Koster uit. ‘We legden vervolgens een bibliotheek aan en maakten een selectie van negen bacteriën, ‘beestjes uit het bos’. Wanneer je deze organismen samenbrengt en met behulp van een benevelingsmachine in een ruimte – op vloeren, ramen, tapijten – verstuift, dan ontstaat er een zelfzuiverend ecosysteem. De bacteriën eten als het ware het vuil op.’

Sinds januari wordt de nieuwe schoonmaaktechniek uitgetest op de eerste verdieping van het PaS, de tijdelijke huisvesting van het Antwerpse provinciebestuur. En daar zijn ze enthousiast. ‘We merken enkele duidelijke verbeteringen op, ten opzichte van de klassieke schoonmaakmethode. Er ligt geen of minder stof, zelfs op moeilijk te bereiken plaatsen. Er zijn amper vingerafdrukken te traceren op de toetsenborden en schermen en er hangt altijd een frisse geur. Bovendien hebben de werknemers minder last van allergieën. Natuurlijk is deze techniek erg milieuvriendelijk.’

De biotechnologie staat dan wel in haar kinderschoenen, ‘maar dit is de toekomst’, stelt De Koster. ‘Deze biologische arbeid brengt namelijk ook een besparing met zich mee. Het schoonmaakpersoneel moet alleen nog benevelen, waardoor de arbeidsuren afnemen. Schoonmaken op deze manier is dus globaal gezien goedkoper. Daardoor wordt er vanuit de industriële schoonmaaksector al met een geïnteresseerd oog naar ons gekeken. Bovendien is er een beter resultaat. Zelfs wijnvlekken op een tapijt zijn na drie dagen volledig verdwenen.’

Goede beestjes

Ondertussen heeft BioOrg een Europees patent verworven op het systeem. ‘Nu zijn we volop aan het kijken hoe we dit verder kunnen uitrollen. In principe kan deze techniek binnen afzienbare tijd ook door de gewone consument toegepast worden. Belangrijk om weten daarbij is dat deze techniek niet gecombineerd kan worden met gewone kuisproducten omdat die de bacteriën doden.’
‘Onze grootste uitdaging bestaat er echter in om de hele techniek goed uit te leggen. Want we botsen bij heel wat mensen op een drempel, omdat bacteriën doorgaans met negatieve effecten geassocieerd worden. En dat terwijl dit systeem van micro-organismen in de natuur al miljoenen jaren perfect werkt.’

 

De Standaard* – 05 Aug. 2017 – Pagina 30

Happy Cleaners met BioOrg @ Incubator Darwin

Incubator Darwin hecht groot belang aan biodiversiteit en innovativiteit. Zeer bewust kozen we dan ook voor de aanleg van een levend ecosysteem van gunstige organismen die zich voeden met de dode oppervlakten en materialen in het gebouw. Incubator Darin is dus graag gastvrij voor de natuur en doet dit samen met BioOrg.

Incubator Darwin op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel koos na de opening voor het BioOrg principe en activeerde een ecosysteem van gunstige organismen.

In een eerste fase werden de centrale luchtgroepen en sanitairen behandeld, alsook kantoren en vergaderzalen. Nadien schakelde de schoonmaak om naar het gebruik van producten met dezelfde gunstige organismen. Het ecosysteem blijft zo overal aanwezig in het gebouw, zodat alle gebruikers en bezoekers kunnen genieten van een permanente zuivering van de binnenlucht voor iedereen.

Door de biomassa van dit ecosysteem te huisvesten, plant je eigenlijk een gezond bos in jegebouw (maar dan zonder de bomen). Het enige wat we daarvoor moesten doen, was de organismen in het ecosysteem hun werk laten doen. Zij gaan actief op zoek naar afvalstoffen (stofdeeltjes, voc’s, allergenen) die ze gebruiken als voedsel voor hun eigen groei.

Meer informatie kan je hier vinden: BioOrg principe.

 

 

 

Ontdek het Wetenschapspark & de toekomstplannen

 

Wat staat er op til in het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen?

POM Antwerpen kocht 11 private kavels aan de ’s Herenbaan met een totale oppervlakte van 14.000 m². Volgende vastgoedontwikkelingen zijn net afgerond of zitten in de pijplijn.

 • Overflow parking naast incubator Darwin: 60 plaatsen.
  Meer parkeerruimte voor bezoekers en personeel! Beschikbaar vanaf oktober 2018.

 

 • Hybride bedrijfshal Hippocrates van 1400 m²
  Deze zal bestaan uit 5 units. Een unit van 400 m³ voor het project Anicells. De andere units zullen worden verkocht of verhuurd aan bedrijven uit het park. Eén unit zal dienen als opslagplaats en bestaan uit kleinere modules en wordt ook ter beschikking gesteld van de bedrijven gevestigd op het park. De units zullen verhuurd of verkocht worden. Sector: celtherapie.
  *  Wanneer klaar? Eind 2019

 

 • Logistiek demonstratiecentrum LOG!Ville van 2500 m²
  Dit gebouw omvat een fysieke demonstratieruimte, open test ruimte en een multimediale demonstratieruimte, alsook aantal kantoor- en vergaderfaciliteiten. Sector: logistiek en transport.
  *  Wanneer klaar? Voorjaar 2020

 

 • Extra gebouw met kantoorruimte van ca 4.000 m²
  *  Wanneer klaar? Voorjaar 2020

 

 • Met 2 bedrijven uit het park worden onderhandelingen gevoerd voor de constructie van extra kantoorgebouwen van respectievelijk 5.000 en 2.000 m³

Wie zijn wij?

Overzicht Wetenschapspark

Wetenschapspark Universiteit Antwerpen is de ideale locatie voor innovatieve, research gedreven ondernemingen actief binnen Health en Environment. Iedereen kan bij ons terecht van co-worker met een business plan in de dop tot multinational.Ontdek onze unieke bedrijfscampus, laat je inspireren door collega-ondernemers, haal het beste uit je team, kortom zet je ambitie om in daden.

Achter het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen zit een dynamisch team dat jouw uitdagingen begrijpt en inzet op het vinden van de beste oplossing. Of het nu gaat om de zoektocht naar financiering, het aantrekken van medewerkers of het op poten zetten van een uniek netwerkevent, we hebben de juiste mensen voor de juiste job. Daarnaast kunnen we rekenen op de steun en expertise van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen die het aanspreekpunt is voor al je vragen rond vastgoed en parkbeheer. Onze uitstekende relatie met de Universiteit Antwerpen zorgt ervoor dat ook jij gemakkelijk de weg vindt naar baanbrekende onderzoeksgroepen.

Wie beheert het Wetenschapspark?

Wetenschapspark Universiteit Antwerpen is een partnership tussen POM Antwerpen en Universiteit Antwerpen. Deze unieke samenwerking en locatie wil innovatief ondernemerschap stimuleren, ondersteunen en promoten in de Provincie Antwerpen.

POM Antwerpen is eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van het Wetenschapspark. Met de inrichting van duurzame bedrijventerreinen rond
strategische kennisclusters wil POM Antwerpen de regio Antwerpen economisch versterken.

Meer info over POM Antwerpen.

Universiteit Antwerpen is de wetenschappelijke kennisconnectie en zorgt voor een voortdurende instroom van nieuwe inzichten en valorisatiepotentieel. Ze is fysiek aanwezig door de nabijheid van de Drie Eiken-campus. De dienst Valorisatie is daarbij het aanspreekpunt voor alle soorten academische samenwerkingen en kennisoverdracht.

Meer over Universiteit Antwerpen.

Schrijf je in
op onze mailinglijst

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.