Toekomstbeeld van het park

Het Wetenschapspark blijft in beweging. POM Antwerpen werkt volop aan de creatie van bijkomende bedrijfsruimte.

Dat gebeurt met een doordachte kijk op slim ruimtegebruik, duurzaam bouwen en het evenwicht tussen natuur en werken. De site grenst aan natuurdomein Walenhoek, een groene long in de Rupelstreek. Dat unieke karakter wil POM Antwerpen absoluut vrijwaren.

POM Antwerpen baseert zich voor de verdere ontwikkeling op een masterplan dat toelaat om flexibel in te spelen op marktvragen, zonder afbreuk te doen aan de uitstraling van de campus. Het gaat om een historische site waar vroeger kleiputten werden gegraven voor de baksteenindustrie. Dat industriële verleden is nog op tal van plaatsen subtiel zichtbaar: in een oude kraanconstructie in één van de waterpartijen, in segmenten van een voormalig spoorlijnnetwerk, in de architectuur van de gebouwen,…

Vandaag wil de campus in deze inspirerende omgeving aan wetenschappers en ondernemers de kans bieden hun toekomst uit te bouwen. Ongeveer een kwart van de campus werd intussen gerealiseerd; de plannen voor de verdere ontwikkeling liggen klaar. Het evenwicht tussen werken en groen staat daarin voorop. Het gros van het bouwvolume wordt slim geclusterd ten noorden van de Galileilaan. Daardoor krijgt de waardevolle natuur op de taluds vrij spel. Waterbekkens tussen de gebouwen vangen hemelwater op en brengen structuur in het park. Bovendien creëren ze afstand tussen de gebouwen met minder inkijk en meer privacy als resultaat. Op een R&D-campus is dat niet onbelangrijk.

“De komende jaren maakt POM Antwerpen werk van de ontwikkeling van minimaal 12.000 m² bijkomende vloeroppervlakte. Deze ruimte is nodig om de spectaculaire groei van de
bedrijven op het Wetenschapspark op te vangen én om nieuwe ondernemers aan te trekken. Zo bouwen we onder meer kantoren, labo’s en een een logistiek demonstratiecentrum.” – Aan het woord Geert Penneman, bedrijfsinfrastructuur

Schrijf je in
op onze mailinglijst

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.