Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren van diverse afmetingen nu te huur.

 

Lees meer!

iFLUX

Een slim grondwaterbeheer zal in de toekomt steeds belangrijker worden. iFLUX heeft daarom een meettechniek ontwikkeld om te meten met welke snelheid en in welke richting grondwater (en verontreiniging hierin) beweegt onder de grond. Deze fluxmetingen geven belangrijke informatie die helpt bij het beheer van grondwaterbronnen, bij het beter begrijpen van ons grondwater en bij het optimaliseren van saneringen.