Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren nu te huur van diverse afmetingen.

 

Lees meer!

iFLUX

Een slim grondwaterbeheer zal in de toekomt steeds belangrijker worden. iFLUX ontwikkelde daarom een meettechniek om te meten met welke snelheid en in welke richting grondwater (en verontreiniging hierin) bewegen onder de grond. Deze fluxmetingen geven belangrijke informatie die helpen bij het beheer van grondwaterbronnen, bij het beter begrijpen van ons grondwater en ze helpen bij het optimaliseren van saneringen.