Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren van diverse afmetingen nu te huur.

 

Lees meer!

De ideale locatie voor innovatieve, research gedreven ondernemingen binnen health en environment. Van start-up tot multinational: iedereen kan bij ons terecht.

Wie zijn we?

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen is eigenaar, ontwikkelaar en beheerder van het Wetenschapspark in Niel. Onze missie bestaat erin de provincie Antwerpen economisch te versterken door enerzijds  duurzame bedrijventerreinen te realiseren en anderzijds samenwerking mogelijk te maken tussen overheden, kennisinstellingen en ondernemingen. Op het Wetenschapspark vinden beide doelstellingen elkaar wonderwel. 

Met steun van het Antwerpse Provinciebestuur zet het team achter het Wetenschapspark in op de uitbouw van een uitzonderlijk bedrijventerrein. In de eerste plaats door een unieke, inspirerende plaats te creëren, waar kantoren en labo's naadloos overgaan in rustgevend groen, waar doortastend park- en facilitymanagement verzekeren dat ondernemers kunnen focussen op wat telt: de uitbouw van hun onderneming. Daarnaast investeert POM ook fors in de realisatie van slimme ecosystemen waar ondernemers ideeën kunnen uitwisselen met elkaar en andere stakeholders, waar de kiem voor innovatie gezaaid wordt. 

Nergens anders in Vlaanderen vind je deze slimme combinatie van kennisdeling, inspirerende architectuur, en professionele bedrijfsondersteuning, gekoppeld aan een vlotte bereikbaarheid op de verkeersas Antwerpen-Brussel.

 

“Ik geloof zeer sterk in het vermogen van startups en groeiers om te innoveren, te vernieuwen en te durven. Ik geloof ook dat we er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat ondernemers in de eerste plaats kunnen ondernemen en zich niet hoeven te bekommeren om bijzaken. Om die reden is POM Antwerpen een flexibele partner die proactief meedenkt en inzake ruimtebehoefte telkens gaat voor de beste oplossing. Een bedrijf kan bij ons starten als coworker, groeien in de incubator Darwin, nog verder doorgroeien in één van onze andere gebouwen en uiteindelijk zelfs kiezen voor een eigen vestiging. Wij willen als katalysator helpen bij het versterken van de dynamiek van bedrijven door hun groei te faciliteren. Voor mij is dat onze kerntaak.”

- Luc Broos, strategisch adviseur Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen

Meer info over POM Antwerpen: www.pomantwerpen.be