Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren van diverse afmetingen nu te huur.

 

Lees meer!

Phéra

Kwaliteitsvolle gezondheidszorg zou voor iedereen toegankelijk en betaalbaar moeten zijn. Door hedendaagse ontwikkelingen staat de gezondheidszorg onder druk: het tekort aan zorgpersoneel, hoge werkdruk, logistieke problemen, de tijd die het personeel moet besteden aan administratieve taken, enzovoorts.
 
Bij PHÉRA zijn we ervan overtuigd dat in een goed systeem van gezondheidszorg de patiënt centraal staat. Vanuit die overtuiging ontwikkelen wij innovaties en zetten wij samenwerkingsprojecten op, met het doel de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen. Dit doen we door het zorgpersoneel te ondersteunen in hun werk, gaande van systemen die hen helpen in de uitvoering van hun beroep, tot hulp en advies direct op de werkvloer.
 
 

Contact

 

www.phera-online.be

Incubator Darwin
Galileilaan 15, 2845 Niel

info@phera-online.be