Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren van diverse afmetingen nu te huur.

 

Lees meer!

Experts delen kennis over ontwikkeling en transport gepersonaliseerde medicijnen

2024/02/09

Cel- en gentherapieën vertegenwoordigen een nieuwe, veelbelovende generatie geneesmiddelen die hopelijk zullen bijdragen tot de behandeling van ernstige of zelfs ongeneeslijke ziekten. Ook grote farmaceutische spelers springen steeds nadrukkelijker op de kar en ontwikkelen in samenwerking met universiteiten zogenaamde ATMP's (Advanced Therapy Medicinal Products).  Het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel huisvest met de ondernemingen anicells en etherna, het trainingscentrum ViTalent en netwerkorganisatie at.las, een heuse cel-en genhub.

 

ATMP Supply Chain Conference  8/02 

Op 8 februari heeft cel- en gentherapienetwerk at.las voor de tweede keer de ATMP Supply Chain Conference georganiseerd. Zo’n 120 specialisten uit de logistieke wereld en de farmaceutische industrie troffen elkaar voor inspirerende getuigenissen en boeiende discussies. Want deze gepersonaliseerde medicijnen vervaardigen en transporteren is niet eenvoudig. 

De dag in het Isala-gebouw op het Wetenschapspark startte met een overzicht van het ATMP-veld in Vlaanderen door keynotespeaker Prof. Dr. Nathalie Cools, oprichter van celtherapieproducent anicells, waarna expertenpanels ingingen op de uitdagingen die gepaard gaan met het vervaardigen en transporteren van gepersonaliseerde medicijnen. In de namiddag deelden farmaceutisch onderzoeksbedrijf Galapagos, Janssen Pharmaceutica-moederbedrijf J&J, Pharma.aero (sectoroverschrijdend samenwerkingsplatform farmaceutisch transport) en transportonderneming Deliver-IT hun ervaring met het opzetten van een betrouwbare, stressbestendige logistieke keten rond cel- en genproducten.

In een paralleltraject leerden ATMP-ontwikkelaars hoe ze hun productieproces kunnen verbeteren, dankzij een forse investering van anicells die met Europese middelen meerdere 3D-bioreactoren heeft aangeschaft. In het plenaire sluitstuk van de dag stond de patiënt centraal, voor wie deze nieuwe, unieke geneesmiddelen vaak een laatste redmiddel zijn. 

 

Provincie Antwerpen als bruggenbouwer in cel- en gennetwerk 

Kathleen Helsen, voorzitter POM Antwerpen, beheerder van het Wetenschapspark: "Als Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij zetten we sterk in op speerpuntsectoren die economisch belangrijk en maatschappelijk relevant zijn voor onze provincie. De farma en biotech is zo’n sector. Om de meer dan 100 nationale en internationale experten uit de cel- en gentherapie bij elkaar te brengen is er geen betere locatie dan het Wetenschapspark. Want dankzij de aanwezigheid van de vele lifesciencesbedrijven op de site, het opleidingscentrum ViTalent voor toekomstige laboranten en de expertise van het ecosysteem at.las, versnellen we de samenwerking tussen onderzoekers, start-ups, grote bedrijven en financierders in de gezondheidssector. Met als resultaat: we brengen innovatie tot bij de patiënt.”

 

"Alle bouwstenen voor een succes in health en environment liggen vandaag in het Wetenschapspark. Vanuit de provincie zetten we volop in op onze rol als bruggenbouwer en trekken we actief een cel- en gennetwerk aan. Daarbij maken we ook slim gebruik van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De investering in 3D-bioreactoren bij anicells werd immers mogelijk dankzij de inzet van deze Europese middelen, zodat deze spin-off van de UAntwerpen en UZA sinds 2019 kon uitgroeien op het Wetenschapspark. Geen wonder dat er internationale interesse is voor onze levendige hub."

 

“Ultramoderne technologie” 

Anicells staat door de aanschaf van de bioreactoren een stap verder in het baanbrekende proces om in de toekomst innovatieve en gepersonaliseerde behandelingen rechtstreeks aan het ziekenhuisbed van de patiënt uit te voeren. Keynotespreker Nathalie Cools: “Met anicells zijn we zeer enthousiast om de aankoop van deze geavanceerde 3D-bioreactoren aan te kondigen middels de ondersteuning van het EFRO.  Deze aankoop betekent een grote sprong voorwaarts in onze missie om revolutionaire oplossingen aan te bieden aan celtherapie-ontwikkelaars. Met deze ultramoderne technologie zijn we klaar om een revolutie teweeg te brengen in het cel- en gentherapieveld en nieuwe mogelijkheden aan te bieden voor de geneeskunde van de toekomst.”