Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren van diverse afmetingen nu te huur.

 

Lees meer!

“Liever een complexer gegeven dan een zee aan vierkantige ruimte zonder eisen”

2023/11/06

Forum Office heeft in het Isala-gebouw de binnenhuisinrichting van het gemeenschappelijke gedeelte gerealiseerd. Petje af, het resultaat mag gezien worden. Wij zaten samen met Nancy Spiessens en Jelle De Rijck die ons in hun concept meenamen.

 

Hoe zijn jullie op dit Isala-project terechtgekomen?

Nancy Spiessens: "Huurder Vitalent was onder de indruk van wat we eerder voor BlueChem hadden gecreëerd. We namen in 2021 de Vitalent-inrichting in het Isala-centrumgebouw onder handen en vernamen zo dat POM Antwerpen een opdracht zou uitschrijven voor de binnenhuisinrichting van het gemeenschappelijke gedeelte dat aan de private bedrijfsruimtes grenst. We hebben niet geaarzeld om vanuit Forum Office een offerte in te dienen".


 

Wat was de motivatie om zulk groot gebouw aan te pakken?

Nancy: “De ‘moeilijkheid’ heeft ons altijd getriggerd. Werken met een beperkt budget en beperkte ruimte is in ons 23-jarig bestaan wel vaker aan de orde geweest. We streven er dan naar om toch zo veel mogelijk te realiseren. Liever een complexer gegeven om aan te werken dan een zee aan vierkantige ruimte zonder eisen of moeilijkheden. Niet zelden kom je tot een uitdagender en mooier resultaat. Komt nog bij dat de opdracht bij Vitalent net afgerond was. We vonden het jammer dat het contrast dan te groot zou worden tussen een geslaagde inrichting bij Vitalent en een totaal ander uitzicht van de rest van het gebouw.”

 

“Aan de buitenzijde is het een prachtig gebouw qua materiaal en is de verwijzing naar de historiek van de steenbakkerijen en kleigroeven duidelijk aanwezig. Het is mooi om te zien hoe het gebouw verschillend kleurt bij nat of droog weer”.

 

“Dat heeft dan ook invloed op de materialen die we binnen gebruikt hebben, want we wilden meer refereren naar de kleuren van het gebouw, zowel als het nat staat en dieper van kleur is, als wanneer het droog is. We hebben geprobeerd veel te combineren zodat één gevoel en eenheid blijft voor alle bezoekers die je wil aantrekken”.


 

Wat zagen jullie meer aan mogelijkheden dan wij?

Nancy: “Bij het zien van de plannen voor binnen dachten we ‘heel leuk gebouw’ met een heleboel mogelijkheden, maar bij de inrichting van het labo en cleanroom voor Vitalent stelden we vast dat het niet zo evident in te richten was”.

 

Jelle De Rijck: “Op de eerste verdieping is een lange gang waar de onthaalruimte voor Vitalent zich situeert. Deze ruimte zonder daglicht is zo ingericht dat er een openheid is waar mensen naartoe worden gezogen. Concreet zijn lichtelementen ingebracht door de vloer op te splitsen in kleurvakken en door warme materialen te gebruiken die een aangenamer gevoel creëren. Aan de open ruimtes die nog geen invulling hadden is een extra invulling gegeven door deze te gebruiken als klaslokaal.”

 

Jelle: “De ruimtes boven de onthaalzone bij Vitalent werden enkel als gang gezien door hen. Ik heb die toegepast als een loungeruimte met verschillende soorten van hoog zitten en laag zitten, afgesloten en eventueel met een scherm. Echt een tussenkomstzone waar mensen een koffie kunnen nemen of overleggen. We hebben zodanig een meerwaarde gecreëerd die er niet was: een aanbod van ruimte voor de verhuurders waarin ze niet moeten investeren, maar waarvan ze toch kunnen gebruik maken”.

 

Nancy: “In de visie van Vitalent was dit een gang, voor ons zijn dit bruikbare vierkante meters en we zien dit ook als een plaats voor kruisbestuiving, wat altijd interessant is naar toekomstige ideeën toe.  Jelle zag die gangen echt als schatten om te gebruiken."

 

Afrondend stellen Nancy en Jelle het zo: "Voor ons was het een dubbele uitdaging. Enerzijds het meedingen naar het contract om het Isala-gebouw te mogen inrichten, anderzijds het overbrengen van onze expertise vanuit het echte kantoorleven naar de leefwereld op het gelijkvloers."