Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren van diverse afmetingen nu te huur.

 

Lees meer!

POM Antwerpen, beheerder Wetenschapspark, heeft nieuwe algemeen directeur: Miranda Coppens

2024/06/27

Miranda Coppens start vanaf september als nieuw algemeen directeur van POM Antwerpen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij). Een van haar taken als algemeen directeur vormt het aansturen van het Wetenschapspark UAntwerpen in Niel. POM Antwerpen is initiatiefnemer, beheerder en eigenaar van het bedrijvenpark dat zich focust op de clusters life sciences en milieu.

 

Na een uitgebreide selectieprocedure kwam Miranda als de meest geschikte kandidaat uit de bus. De raad van bestuur van POM Antwerpen bekrachtigde haar benoeming op 25 juni. Ze volgt hiermee het voorstel van de selectiejury en het directiecomité. Uit de uitstekende resultaten blijkt dat Miranda erg resultaatgericht te werk gaat en over sterke vaardigheden op het gebied van samenwerking, participatie en overleg beschikt.

 

Miranda is geen onbekende voor vele medewerkers en stakeholders van POM en Provincie Antwerpen. Van 2007 tot en met 2022 was ze als diensthoofd Ruimtelijke Planning bij de Provincie Antwerpen onder andere verantwoordelijk voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte.

 

Vanaf 2022 tot nu was Miranda Omgevingsmanager bij de Vlaamse overheid. In die rol was ze verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning, -projecten en -vergunningen en Vlaamse Investeringsprojecten voor het grondgebied van de provincie Antwerpen.

 

Met deze ervaringen, waarbij ze meerdere teams aanstuurde, brengt Miranda Coppens niet alleen waardevolle expertise maar ook een diepgaand inzicht in de ruimtelijke en economische dynamiek en organisatiemanagement mee. Met het Wetenschapspark kijken we uit naar de toekomstige samenwerking!