Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren van diverse afmetingen nu te huur.

 

Lees meer!

Ossiado

Ossiado kijkt vanuit een brede blik en grote betrokkenheid naar bodemuitdagingen: van bodemverontreiniging tot bodemherstel.  Ossiado adviseert vanuit technisch, juridisch, strategisch, operationeel en financieel standpunt.  Het totaalplaatje blijven zien en bewaken is de grote kracht van Ossiado.  

Ossiado zoekt samen met haar klanten naar oplossingen op maat van de plek waar deze actief is. Oplossingen die meerwaarde creëren voor de klant, maar ook voor de maatschappij en het klimaat.

 

Ossiado maakt daarbij ook de vertaalslag naar haalbaarheid, opportuniteiten en risico’s.   Zo worden de bodemuitdagingen en -kansen duidelijk voor iedereen in de waardeketen.

Tot slot doet Ossiado via continue bijscholing en samenwerkingsverbanden aan kennisopbouw en kennisdeling.
 

Contact:

Ossiado
Incubator Darwin
Galileilaan 15, 2845 Niel

https://ossiado.be/
elisa.vermeulen@ossiado.be