Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren nu te huur / te koop van diverse afmetingen.

 

Lees meer!

Kennis en ondernemerschap.

Sommige ideeën realiseer je alleen, voor andere omring je je met experten.  Hieronder stellen we je enkele van onze kennispartners voor.

Universiteit Antwerpen - Dienst Valorisatie

De Dienst Valorisatie is verantwoordelijk voor het operationele Valorisatiebeleid binnen de Associatie van Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA). Jurgen Joossens, diensthoofd Valorisation Office, legt uit: “Onze valorisatiedienst verbindt de Antwerpse kennisinstellingen met bedrijven. Wij helpen onderzoekers met de transfer van kennis en technologie naar de markt en brengen bedrijven in contact met de juiste onderzoekspartners. Daarnaast adviseren we over samenwerkingsvormen, ondersteunen wij valorisatieprojecten vanaf het idee tot de daadwerkelijke valorisatie en houden we onze community van spin-offs levendig.”

Heb je expertise nodig? Wil je weten welke onderzoeksgroepen er zijn aan de associatie? Ons team maakt je met plezier wegwijs. 

Meer informatie:
www.uantwerpen.be/voorbedrijven

VITO

VITO is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling met als doel: de transitie versnellen naar een duurzame wereld. Ze verkleinen het innovatierisico voor bedrijven en versterken het economische en maatschappelijke weefsel van Vlaanderen met interdisciplinair onderzoek en grootschalige proefinstallaties.

Meer weten:
www.vito.be

UZA

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)

 Het UZA is een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding en grensverleggend wetenschappelijk onderzoek met een belangrijke internationale dimensie.

Jaarlijks overnachten ruim 27 000 patiënten in het ziekenhuis. Er zijn 38 hooggespecialiseerde medische diensten, waar ieder jaar meer dan 600 000 patiënten op raadpleging komen. In het UZA werken zo’n 2800 medewerkers, onder wie 400 artsen en 1400 verpleegkundigen.

Meer informatie:
www.uza.be

BioBank Antwerpen

BioBank Antwerpen

UZA en de UAntwerpen richten gezamenlijk de Biobank Antwerpen op. In deze biobank wordt menselijk lichaamsmateriaal afkomstig van het UZA en de UAntwerpen verwerkt, gecodeerd en voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden bewaard. Ze bouwt verder op een historische collectie aan tumorstalen uit de tumorbank.Het UZA is een universitair centrum voor topklinische en klantvriendelijke patiëntenzorg, hoogwaardige academische opleiding en grensverleggend wetenschappelijk onderzoek met een belangrijke internationale dimensie.

Meer informatie:
www.uza.be/biobankantwerpen