Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren van diverse afmetingen nu te huur.

 

Lees meer!

40 laboranten van morgen zetten eerste stappen in GMP

2023/10/20

PERSBERICHT: Voor de behandeling van ernstige ziekten zet de farmaceutische wereld flink in op de ontwikkeling van cel- en gentherapieën. Om hiermee te werken zijn ‘Good Manufacturing Practice-omgevingen’ (GMP) noodzakelijk. Laboratoria waar specifiek getraind personeel aan de slag is in een sterk gecontroleerde omgeving. In de zoektocht naar de laboranten van morgen is de GMP Summer School in het leven geroepen. Studenten van AP, KdG en Thomas More konden afgelopen week op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel proeven van een eerste ervaring in een GMP-omgeving. Het ging om de tweede editie.

 

Cel- en gentherapieën vertegenwoordigen een nieuwe, veelbelovende generatie geneesmiddelen die hopelijk zullen bijdragen tot de behandeling van ernstige of zelfs ongeneeslijke ziekten. Ook grote farmaceutische spelers springen steeds nadrukkelijker op de kar. Deze gepersonaliseerde behandelingen – vaak bestaat de therapie uit gemodificeerde cellen van de patiënt zelf – worden in een gespecialiseerde, sterk gecontroleerde omgeving gemaakt door specifiek getraind personeel. Als operator in een GMP-omgeving werken, is een uitdaging. Niet alleen moet je beschikken over de nodige kennis, ook bepaalde vaardigheden en de juiste attitude zijn cruciaal.

 

De specialisten van anicells, advipro, eyetec, eTheRNA, MyCellHub, TRU Cleanroom Cleaning hebben vorig jaar voor het eerst hun kennis gedeeld met 20 studenten van AP en KdG. Nu ViTalent voor deze editie mee aan boord is gekomen, is het aantal deelnemers verdubbeld. Studenten van de Thomas More Hogeschool konden voor het eerst hun collega’s van AP en KdG vervoegen en afzakken naar het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel dat beheerd wordt door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen.  De organisatoren zijn erg opgetogen met de steun van hoofdsponsor Janssen Pharmaceutica waardoor de GMP Summer School als jaarlijks event definitief lijkt vertrokken.

 

Vanuit het werkveld is het moeilijk om het juiste personeel te vinden. Door de samenwerking met de hogescholen kunnen we deze jonge mensen al vroeg in hun opleiding laten kennis maken met mogelijke niche domeinen in het werkveld en ze laten ervaren of werken in een GMP-omgeving ook iets voor hen is. De toename in het aantal deelnemers is zeer fijn om te zien", zegt Nathalie Cools van anicells. Haar bedrijf vervaardigt celproducten, is één van de initiatiefnemers van de summer school en is tevens een spin-off van UZA/UAntwerpen.

 

De ‘Good Manufacturing Practice’ (GMP) omvat strenge kwaliteitseisen voor het maken van geneesmiddelen. Onder meer dankzij GMP stijgt de garantie dat de medicijnen steeds zo veilig en zo doeltreffend mogelijk zijn. Zo legt GMP precies vast welke stappen nodig zijn om een product te maken, met welke grondstoffen en in welke omstandigheden.

 

at.las

Wie cel- en gentherapieën ontwikkelt, werkt van bij de start met menselijk materiaal, wat maakt dat je verplicht onder GMP aan de slag moet”, licht Mira Van de Velde namens mede-organisator cel- en gentherapienetwerk at.las toe. “Het is voor scholen bijna onmogelijk om studenten hands-on-ervaring aan te bieden. Binnen de farma zijn GMP-labs niet meteen een plek waar je makkelijk terecht kunt voor een rondleiding. Daarom zijn we met onze partners gaan samen zitten om een eerste lichting studenten van nabij kennis te laten maken met GMP. Dit jaar gaan we op dat elan verder. We zijn blij met de steun van de industrie en de inbreng van ViTalent, die als trainingscentra van de farmaceutische sector zowel over expertise als GMP-faciliteiten beschikken. We krijgen zo de ruimte om de GMP Summer School verder te laten groeien.”

 

Concreet hebben specialisten van de zeven deelnemende bedrijven 40 studenten laboratoriumtechnologie drie dagen lang onder de arm genomen. In het Beagle-auditorium in het Darwin-gebouw, onderdeel van het Wetenschapspark, kregen de deelnemers op 17 en 19 oktober onderricht in alles wat GMP aanbelangt. Op de 18e stond een bezoek aan ViTalent in het aanpalende Isala-gebouw op het programma waar de jonge deelnemers een hele dag ondergedompeld werden in de productiebeleving in de cleanroom en de labo’s.  En dat beviel de deelnemers duidelijk. "GMP kunnen meemaken in het labo zelf, is echt interessant.  Zelf zo'n handelingen uitvoeren in een grote steriele ruimte, is absoluut een nieuwe ervaring", getuigt Alexander Van Dingenen, student aan Thomas More Geel. "Ik ga de cursus zeker aanraden bij medestudenten. De lesgevers die ons te woord stonden vielen heel goed mee. Voor mij is GMP nu helemaal duidelijk, ook naar mijn verdere carrière toe." Hij en de andere deelnemers kregen bij de slotreceptie op het einde van de driedaagse hun deelnemerscertificaat overhandigd.Kathleen Helsen, voorzitter van Wetenschapspark Universiteit Antwerpen-beheerder POM Antwerpen: "Als Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij zetten we sterk in op speerpuntsectoren die economisch belangrijk en maatschappelijk relevant zijn voor onze provincie. De farma en biotech is zo’n sector. Voor deze high end summer school in onze specifieke labo's en cleanrooms kon het talent uit alle hoeken van het land geen betere locatie vinden dan het Wetenschapspark. Want dankzij de aanwezigheid van ViTalent en de vele life sciencesbedrijven op de site vinden de laboranten van de toekomst, hier vandaag al hun thuis. Het past binnen onze ambitie om de site uit te bouwen als campus, waar ontmoeting centraal staat tussen onderzoekers en ondernemers, tussen theorie en praktijk. Proficiat aan alle deelnemers."