Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren van diverse afmetingen nu te huur.

 

Lees meer!

Haal AI-expertise binnen voor jouw bedrijf

2024/06/10

Benieuwd wat Artificiële Intelligentie (AI) voor jouw onderneming kan betekenen? Is AI nog een ver-van-mijn-bedshow en heb je geen idee hoe dit jouw bedrijfsvoering kan gaan veranderen? Goed nieuws: ondernemingen - ook op het Wetenschapspark - kunnen expertise binnenhalen via het project StartAI. Dat brachten experts Levi Slap en Dr. Remco van Schadewijk vorige week onder de aandacht tijdens hun boeiende lezing over kunstmatige intelligentie. 

 

Op dit event in samenwerking met het gemeentebestuur van Niel kregen zo'n 40 lokale ondernemers afgelopen donderdag in het Beagle-auditorium een uitgebreide inleiding in de onmetelijke toepassingsdomeinen. Een hele resem begrippen die onlosmakelijk met AI zijn verbonden, kwamen aan bod. Het zijn termen die jullie en ons nog niet veel zeggen, maar dit kan snel veranderen. AI is een blijver en aan een snelle veroveringstocht bezig.
 

Slap en Van Schadewijk, beiden verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool, bespraken onder meer 'machine learning', 'unsupervised learning', en 'large language model',... We zouden veel tijd kunnen steken in het uitleggen en neerschrijven van duidelijke definities maar zoiets lijkt ons eerder weggelegd voor de ingeburgerde AI-gebruikstoepassing ChatGPT.
 

Om te kunnen tonen tot wat AI in staat is, kozen wij ervoor 'prompts' in te geven waarbij we de site vroegen om de drie bovenstaande begrippen uit te leggen. Het eerste begrip op niveau basisschool, het tweede op niveau lager middelbaar, en het laatste geëxpliqueerd op academisch niveau. De ChatGPT-antwoorden rolden in een vingerknip eruit en staan in cursief lettertype.  Dit zijn de resultaten.

 

'Machine learning' uitgelegd op niveau basisschool 

Prompt ('opdracht'): leg in korte bewoordingen 'machine learning' uit aan een kind van de basisschool
ChatGPT: Machine learning is een manier waarop computers kunnen leren van ervaringen, net zoals wij dat doen. Stel je voor dat je een vriend hebt die leert wat jouw favoriete snoepjes zijn. Elke keer als je snoepjes kiest, onthoudt hij welke je lekker vindt en welke niet. Na een tijdje kan hij precies voorspellen welke snoepjes je het lekkerst vindt.

Op dezelfde manier leren computers van veel voorbeelden en onthouden ze wat het beste werkt. Zo kunnen ze steeds beter dingen voorspellen of beslissingen nemen zonder dat iemand ze alles precies hoeft te vertellen. Het is alsof de computer een slimme helper wordt die steeds beter wordt door te oefenen.


'Unsupervised learning' uitgelegd op niveau scholieren van 14 jaar

Prompt: kan je in weinig tekst 'unsupervised learning'uitleggen aan scholieren van 14 jaar oud?
ChatGPT: Unsupervised learning is een manier waarop computers zelf patronen en verbanden ontdekken in data zonder dat iemand hen vertelt wat ze moeten zoeken. Stel je voor dat je een grote doos met allerlei soorten snoep hebt en je weet niet welke smaken of kleuren erin zitten. Door goed te kijken en te sorteren, kun je ontdekken dat er bijvoorbeeld groepen van snoep zijn die allemaal dezelfde kleur of vorm hebben. De computer doet iets soortgelijks: hij analyseert de data en vindt zelf groepen of patronen zonder voorafgaande labels of aanwijzingen. 

 

'Large language model' geëxpliqueerd op academisch niveau

Prompt: leg 'large language model' beknopt uit, op academisch niveau
ChatGPT: Een Large Language Model (LLM) is een type kunstmatige intelligentie dat is ontworpen om menselijke taal te begrijpen en te genereren. Het is getraind op enorme hoeveelheden tekstdata en maakt gebruik van diepe neurale netwerken, specifiek transformerarchitecturen, om complexe patronen en structuren in taal te leren.

Kernpunten:
Transformer Architectuur:

De transformerarchitectuur, geïntroduceerd door Vaswani et al. (2017), maakt gebruik van zelfaandachtmechanismen om efficiënt om te gaan met lange tekstreeksen en contextuele relaties tussen woorden te begrijpen​ (Research & Markets)​.

Pretraining en Fijnslijpen:
Het trainingsproces omvat pretraining op grote tekstcorpora om algemene taalpatronen te leren, gevolgd door fijnslijpen op specifieke taken of domeinen om de prestaties verder te verbeteren​ (Mordor Intel)​.
Toepassingen:

LLM's worden gebruikt in een breed scala van toepassingen, zoals natuurlijke taalverwerking (NLP), klantenservice (chatbots), academisch onderzoek, en tekstgeneratie​ (Fortune Business Insights)​​ (Coherent Insights)​.
Schaal en Capaciteit:

LLM's zoals GPT-4 bevatten miljarden parameters, wat hen in staat stelt om zeer nauwkeurige en contextueel relevante tekstuitvoer te genereren, vergelijkbaar met menselijk taalgebruik​ (Mordor Intel)​. LLM's vertegenwoordigen een belangrijke vooruitgang in AI en NLP, maar roepen ook vragen op over ethiek, bias, en gegevensprivacy.


StartAI

En dit is enkel nog maar een ChatGPT-voorbeeld, de ontelbaar andere AI-toepassingen kunnen de werkzaamheden in jouw onderneming drastisch gaan veranderen. Enige hulp hierin is best welkom. Goed nieuws, dat kan! Wie voldoet aan de regels van wat een Europese KMO is en in Vlaanderen is gevestigd kan een aanvraag doen voor StartAI, een initiatief van ondernemersorganisaties VLAIO en Agoria.
 

Om de AI-boot niet te missen geven AI- en data-experts met ervaring in een specifieke bedrijfscontext drie dagen lang individuele coaching aan jou en maken ze een AI-audit op. Zo kom je onder andere te weten wat de meest relevante AI-/data-opportuniteiten zijn voor jouw bedrijf. Via de Digital Maturity Assessment krijg je een betere inschatting van de impact ervan op bedrijfsprocessen.  Na gesprekken met medewerkers kan de individuele coach een prognose maken van haalbare AI-projecten. Hoe lang duurt het om deze op de rails te zetten, alsook de verwachte R-o-I (Return-on-Investment), zijn antwoorden die deelnemers kunnen verwachten. Klinkt erg interessant, maar blijf niet bij de pakken zitten, want je aanvraag moet vóór 15 juli 2024 binnen zijn. Alle info via deze link.


Indien de resultaten van de StartAI-audit gunstig zijn en deze aangeven om door te zetten met de ontwikkeling van een bepaald AI-traject, kunnen bedrijven een KMO-Groeisubsidie aanvragen voor een bedrag dat kan oplopen tot maximaal 50.000 euro, of zo'n 50 procent. Alle info hier.