Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren nu te huur van diverse afmetingen.

 

Lees meer!

Cosmos Laboratory Equipment staat voor een totaalaanpak rond inrichting en uitrusting van labo’s.

2022/03/28

Het Wetenschapspark heeft er een nieuwe tenant bij. En wat voor eentje. Met Cosmos Laboratory Equipment hebben we een expert in huis op het gebied van toelevering, installatie en ontwikkeling van laboratoriumapparatuur en -inrichting. Cosmoslab gaat pratop ervaring en vakkennis, een correcte dialoog en gedegen ondersteuning. Tijd voor een gesprek met Dirk Sommerlinck, CEO van Cosmoslab, buurman van anicells, eTheRNA en CPI medical.

 

Vanwaar de naam Cosmos Lab?

De bedrijfsnaam werd bedacht door mijn vader en een collega die in 1978 het bedrijf samen opstartten. De kosmos, het heelal, is allesomvattend. Binnen onze onderneming streven we dan ook naar een totaalaanpak rond de inrichting van en de apparatuur in een laboratorium. Niet alleen voorzien we meubilair, al dan niet op maat, ook leveren we toestellen en zorgen we daar voor de integrale ontzorging. Denk aan inregeling, kalibratie, verplaatsing, onderhoud en herstellingen. En ten slotte hebben we ook onze eigen R&D afdeling die oplossingen uitdenkt voor heel specifieke processen of toepassingen.

 

Richten jullie je tot een specifieke sector of klantensegment?

We focussen niet op één bepaalde sector en realiseren aldus projecten in life sciences, petrochemie, voedingsindustrie, onderwijs, gezondheidszorg, defensie, energie, landbouw, musea en zo meer...  soms komen we zelfs op plaatsen waarvan ik in eerste instantie niet zou verwachten dat ze van onze diensten kunnen gebruikmaken. De meeste klanten zijn kleine en middelgrote bedrijven, maar ook de grotere spelers kunnen we tot onze klanten rekenen. We werken klantgericht en staan graag dicht bij de mensen die effectief in de labo’s werken, zodat we oplossingen kunnen aanreiken die aansluiten bij de praktische noden van de gebruiker.

 

Op het wetenschapspark huisvesten we best wat kleine en middelgrote spelers met laboactiviteiten. Hebben jullie hier al projecten gerealiseerd?

Jazeker. We kijken fier terug op verschillende succesvolle projecten hier. Zowel in de incubator als in de andere gebouwen hebben we reeds oplossingen uitgewerkt. De leukste projecten zijn diegene waarbij we onze R&D afdeling kunnen inschakelen om de integratie van een toestel te optimaliseren of een bedrijfsspecifieke oplossing uit te denken. Daar is onze toegevoegde waarde het grootst. Maar ook delen we graag onze engineering ervaring rond bijvoorbeeld HVAC. Door onze kennis rond de specifieke problematiek van labo’s betreffende de  luchthuishouding bekijken we dit meer holistisch. Wij helpen hierdoor bedrijven de beste set-up te kiezen binnen de aanwezige infrastructuur. 

 

Waarom viel de keuze voor een vestiging op het Wetenschapspark?

Eigenlijk stond het park al een tijdje op onze radar. Wij zijn erg tevreden met onze bedrijfsruimte in gebouw N21 waar we naast een kantoor en magazijn ook nog beschikken over een werkplaats en labo. De integratie van het Wetenschapspark in het landschap dat nog verwijst naar de vroegere  kleinijverheid in de Rupelstreek heeft ook een belangrijke rol gespeeld in onze keuze voor deze locatie. De groene en rustgevende uitstraling die hiervan uitgaat, wordt zowel door de werknemers als door de klanten als zeer positief ervaren. De ligging nabij de belangrijke verkeersassen E19 en A12 en de faciliteiten die in het incubatorgebouw Darwin worden aangeboden, zijn bijkomende troeven die de keuze alleen maar in gunstige zin hebben beïnvloed.

En natuurlijk kijken we vol verwachting uit naar de voltooiing van het nieuwe gebouw waar we onder meer onze klanten of zakenpartners kunnen uitnodigen om een meeting af te ronden met een fijne lunch of diner.