Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren van diverse afmetingen nu te huur.

 

Lees meer!

iFLUX brengt in realtime grondwaterdynamieken in kaart

2024/03/28

Wereldwaterdag vandaag. Spring spaarzaam om met water, is de boodschap van de Verenigde Naties. Grondwater is de belangrijkste bron van zoetwater op aarde. 99% van het vloeibare zoetwater op aarde zit in de grond onder onze voeten. Toch is grondwater slechts 0,65% van al het water op onze 'blauwe' planeet. Daarvan is nog niet de helft zoetwater en nog veel minder is geschikt voor consumptie. Een schaarse en kostbare hulpbron dus. iFLUX in het Archimedesgebouw is in staat om het gedrag van grondwater (de grondwaterdynamiek) in kaart te brengen, en dit in realtime. 

 

"Waar conventionele methodes vertrekken vanuit een beperkt aantal momentopnames - vergelijk het met een statische 'foto' - gaat iFLUX ingenieuzer te werk", zegt CEO Christian Montag.  "Onze iFLUX Samplers meten hoe de verontreiniging zich onder de grond verspreidt, wat je kan vergelijken met een 'videoclip'. Met onze iFLUX Sensing Solutions gaan we nog een stap verder. We zorgen voor een permanente 'livestream' van grondwaterdynamieken in realtime."

 

iFLUX, een spin-off van de Universiteit Antwerpen en VITO, en het geesteskind van Goedele Verreydt (mede-oprichter en de huidige Chief Technology Officer), is zeven jaar na oprichting een mature scale-up.

 

“Grondwater en de beweging die het maakt, worden steeds gevoeliger aan veranderende klimaatomstandigheden en verdere verstedelijking. Als in normale weeromstandigheden het grondwater in een bepaald gebied bijvoorbeeld westwaarts vloeit, stroomt het bij hevige regenval plots zuidwaarts. Water onttrekken uit de bodem voor bouwprojecten brengt de grondwaterdynamiek in beweging. Dit kan leiden tot potentiële droogtes van de omliggende terreinen, indien een slechte monitoring hieraan voorafgaat. Als de industrie onbeperkt water onttrekt voor productieprocessen kan de bodem eveneens uitdrogen. Zeventig procent van het drinkwater in de wereld komt uit grondwater. Drinkwatermaatschappijen onttrekken ook, maar zij zijn zich wel bewust van de complexiteit en doen alles om hun grondwater optimaal te beheren."

 

“De uitdaging voor ons allen is beseffen dat we in waterschaarste leven. Globaal heeft slecht één mens op vier toegang tot zuiver drinkwater. In België mogen we echt gelukkig zijn dat er zuiver (zoet)water uit de kraan loopt.  Da’s een privilege. Daar staat de vaststelling tegenover dat Vlaanderen en het Brussels Gewest regio’s zijn die onder extreem hoge waterstress staan. Dit betekent dat we hoe dan ook spaarzaam moeten zijn met hetgeen we hebben."

 

"Onvoorspelbaarder en dynamischer"

"Een natte herfst en natte winter zorgen voor een behoorlijk, maar tijdelijk grondwaterpeil. Het betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten, verre van.  De klimaatverandering creëert extreme schommelingen die de beweging van grondwater net onvoorspelbaarder en dynamischer maken. Een groen gazon laat zien dat het goed zit met het water net onder de oppervlakte. Ons monitoringsnetwerk dat op vijf tot 50 meter diep zit, geeft een heel ander verhaal.”

 

"We hebben projecten lopen bij drie drinkwatermaatschappijen. Zij hebben er alle belang bij hun waterwinningsgebieden zo goed mogelijk te beschermen. Het door ons geplaatst en beheerd monitoringsnetwerk laat aan de hand van sensoren, de waterbedrijven toe de situatie in realtime in het oog te houden. Onze accurate data geven de drinkwatermaatschappijen echt uitsluitsel, met als gevolg bijvoorbeeld optimalisaties van hun pompregimes, of extra investeringen in beschermende maatregelen. Onze data-gedreven inzichten helpen onze klanten meer duurzame beslissingen te nemen. iFLUX is de enige in de wereld die dit kan."

 

"Meer maatregelen inzake grondwaterbeheer zijn vroeg of laat noodzakelijk. Onpopulair misschien, wel nodig. Wij blijven in ieder geval niet bij de pakken zitten en blijven innoveren. Met onze horizontale en verticale flux-sensoren (gepatenteerd) hebben we iets in handen dat ons en onze klanten heel krachtige inzichten kan bieden."

 

“iFLUX staat stevig in de startblokken om zich de komende drie jaar verder te onderscheiden als  een autoriteit op het vlak van grondwaterdynamiek in Noord- en West-Europa en met onze technologieën een weerbare, futureproof oplossing te bieden voor goed grondwaterbeheer."