Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren van diverse afmetingen nu te huur.

 

Lees meer!

Incubator Darwin werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek

2022/08/22

Testen van de BioOrg biofilter Aero Clean in de luchtgroepen (HVAC)

In Incubator Darwin wordt al jaren de BioOrg biofilter op gepaste tijden via verneveling op alle oppervlakken van de kantoren, vergaderzalen, het auditorium en het atrium aangebracht. Daar zorgen de goede bacteriën voor een continue luchtzuivering de ganse dag, de hele week. Ook wordt er elke dag met compatibele BioOrg schoonmaakmiddelen de oppervlakken gereinigd dankzij de werking van de 11 goede Bacillus stammen.

 

De luchtgroepen of beter bekend als de HVAC installatie (Heating, Ventilation & Air Conditioning) was nog een ontbrekend stuk. In deze installaties wordt de buitenlucht gezuiverd, opgewarmd of afgekoeld in functie van de seizoenen, en in alle ruimten van het gebouw geduwd zodat iedereen voldoende zuivere lucht krijgt. Ook de oppervlakken in deze luchtgroepen worden vervuild en kunnen zorgen voor vervuiling van de lucht.

 

BioOrg ontwikkelde een automatisch doseersysteem, HVAC Aero Infusion. Via een verneveling in de luchtgroep wordt enkele keren per week kort de Aero Clean in de kanalen geduwd.Ook is BioOrg overtuigd dat de aerosolen zich als lucht gedragen en via de pulsiekanalen een deel van de goede Bacillus stammen in de ruimte kunnen brengen. Maar alleen meten is weten en hieraan wou POM Antwerpen (eigenaar en ontwikkelaar van het park) graag meewerken. BioOrg installeerde de Aero Infusion en het experiment kon van start gaan.

 

Op woensdag 7 juli werden ‘valplaten’ gedurende één uur open gezet.  Micro-organismen in de lucht vielen neer op deze en groeiden uit tot zichtbare kolonies. In vijf ruimtes verspreid over de ganse incubator zette we testen op: kantoor A005, kantoor/vergaderzaal A112, de flexruimte op de tweede verdieping, boardroom Toxodon en het auditorium Beagle.

 

Een eerste reeks valplaten zette de medewerkers van BioOrg open om de tellingen van de micro-organismen in de lucht mogelijk te maken. Elke bacterie die op de valplaat terecht kwam kreeg voldoende voeding om uit te groeien tot een zichtbare kolonie (KVE of kolonie Vormende Eenheid).

 

Rond de middag werd de Aero Clean verneveld in het pulsiekanaal en werden op dezelfde plaatsen opnieuw valplaten open gezet. Opzet was om uit het verschil in tellingen voor en na, het effect van de aerosolen uit de pulsie te berekenen.

 

Testresultaten van de Aero Clean
De volgende tabel geeft de CFU-tellingen van de totale aerobe tellingen voor en na verneveling van goedaardige Bacillus spp.

 

Het is duidelijk dat de verneveling van 100 ml Aero Clean door de Aero-infusieapparatuur resulteert in een significante dosering van Bacillus spp. onder de pulsieroosters en ook in de kamer. De tellingen onder de pulsroosters en in de kamers zijn vergelijkbaar en zorgen voor een homogene verspreiding van de Bacillus-sporen door de gepulseerde lucht. Er wordt aangenomen dat een deel van de sporen van de Bacillus spp. blijft in de luchtkanalen en zal de luchtkanalen reinigen en de lucht zuiveren.

 

Conclusie:
De injectie door de gepulseerde lucht is een extra aanvulling op de driemaandelijkse handmatige verneveling van Aero Clean in alle volumes van het gebouw maar vervangt niet de driemaandelijkse handmatige verneveling (10.000 CFU/cm²).