Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren nu te huur van diverse afmetingen.

 

Lees meer!

Kennismaking Pierre De Strycker en afscheid Luc Broos

2021/12/07

Pierre De Strycker is sinds juni algemeen directeur POM Antwerpen en deze maand neemt Luc Broos afscheid als strategisch adviseur & vroeger algemeen directeur POM Antwerpen. POM Antwerpen is eigenaar, ontwikkelaar en beheerder van het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. De voorbije jaren investeerde POM fors in de site en werd er op het park liefst 15.000m² ruimte gecreëerd voor innovatief ondernemerschap. Dit jaar gaf Luc Broos de fakkel door aan Pierre De Strycker. Tijd voor een duo-interview. 

 

Eerst even terug naar de start: het Wetenschapspark is binnen POM één van de grote projecten. Vanwaar dat sterke engagement? 
Luc Broos: “Onze rol op het park beperkte zich aanvankelijk tot een zitje in het beheerscomité, dat waakt over de invulling van de site. Binnen dat comité waken we er samen met UAntwerpen, VLAIO en de gemeente Niel over dat het wel degelijke innovatieve bedrijven zijn die zich op het park huisvesten. In december 2012 veranderde ons engagement toen we onze private partner ESDE uitkochten en de effectieve ontwikkeling van de site inclusief beheer van de bestaande gebouwen, voor onze rekening namen. Drie jaar later investeerden we sterk in de realisatie van incubator Darwin, waar startups een plek en ondersteuning vinden. Ook beslisten we in die periode de focus van het park te leggen op de sectoren gezondheid en milieu.”


Naast park- en facility management gaat er ook steeds meer aandacht naar de community op het park. Kan je dit wat toelichten?
Luc Broos: “Klopt. In het verleden beperkte onze rol bij POM zich binnen ontwikkelingsprojecten tot het verwerven van grond, aanleggen van infrastructuur en vervolgens de verkoop. Onze missie is dan ook het zoeken naar en ontwikkelen van ruimte voor ondernemerschap. Maar dit kadert uiteraard in onze bredere taak om de bedrijven en de economie van de provincie Antwerpen te stimuleren. Daarin is het kunnen aanbieden van de juiste infrastructuur belangrijk, maar we moeten ambitieuzer zijn. Als exploitant van het Wetenschapspark proberen we bedrijven te helpen connecteren met onderzoekers om innovatie te stimuleren. We introduceren hen bij relevante partners, zoals FIT of VLAIO, en reiken uit naar experten die hen kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld het beschermen van hun IP of het opmaken van waterdichte contracten. Ook zetten we in op de creatie van een community op het park, waarbinnen ondernemers elkaar beter leren kennen. Ook focussen we sterk op de ondersteuning van niche-ecosystemen binnen bepaalde sectoren, waar startups, meer mature bedrijven en onderzoekers kennis kunnen delen. Zo hebben we onze schouders gezet onder de European Respiratory Cluster Antwerp, eu.reca vzw, waar de focus ligt op de menselijke long, uiteraard een topic dat de voorbije jaren erg belangrijk is gebleken. En recenter kwam daar at.las bij, een netwerk dat inzet op de ondersteuning van de ontwikkeling van cel- en gentherapie. Met anicells, een productiefaciliteit voor celtherapieproducten, en eTheRNA dat onder meer inzet op de ontwikkeling van een Covid-vaccin, hebben we binnen die niche twee mooie bedrijven op het park. Binnen deze ecosystemen wordt samenwerking sterk gestimuleerd, wat leidt tot nieuwe projecten, betere producten, meer bedrijvigheid en bijgevolg een sterkere economie.  

 

"Een andere troef is zeker ook dat we bedrijven kunnen huisvesten in elke fase van hun ontwikkeling. Als starter kunnen ze in de incubator een flexplek betrekken, maar later kunnen we net zo goed op hun maat een gebouw uittekenen. Dergelijke succesverhalen worden vandaag al op het park geschreven en dat zal nog meer gebeuren in de toekomst.”
Pierre De Strycker

 

Pierre, hoe zie jij het wetenschapspark evolueren? 
Pierre De Strycker: “Het park heeft een enthousiast traject gelopen en is vandaag in wezen ‘jongvolwassen’, dankzij de visionaire keuzes en het sterke engagement de voorbije jaren. Dat wil ik naar de toekomst toe absoluut verder zetten. Het Wetenschapspark is een uitdagend project, omdat we er als POM zoveel taken opnemen, van ontwikkelaar, tot vastgoedbeheerder en binnen de ecosystemen partner van ondernemers en onderzoekers. Bovendien ligt de focus er met gezondheid en milieu op sectoren die cruciaal zijn voor de toekomst.  

De komende jaren wil ik inzetten op de verdere professionalisering van het parkbeheer, de verdere uitbouw van de ecosystemen en ondersteuning van bedrijven op het park, en uiteraard op de verdere ontwikkeling van de site, waarbij we bijkomende ruimte willen voorzien zowel labo’s als kantoren. De voorbije maanden hebben we al heel wat werk verzet. We realiseren momenteel zowel een nieuw gebouw op het park, als bijkomende parkeergelegenheid. Net op tijd, want we merken dat de marktvraag opnieuw stevig aantrekt. Het is fijn vast te stellen dat ondernemers opnieuw in de toekomst geloven. Ook binnen de ecosystemen beweegt er veel en ook dat is positief; het valt me op dat jonge bedrijven en de andere stakeholders enorm bereid zijn samen te innoveren en kennis te delen. Ook dat belooft voor de toekomst. Waar ik sowieso ook bijkomende aandacht voor wil hebben, is de brede marketing en communicatie van het park. Ik werkte vroeger op 4km van de site, maar had er eigenlijk nooit van gehoord. We hebben nochtans heel wat te bieden aan het bredere publiek. Zo openen bijvoorbeeld volgend jaar congresfaciliteiten op het park, net als een brasserie. 

Maar vooral kijk ik ernaar uit om met het team op het park aan de slag te gaan. We hebben heel wat competenties opgebouwd die ons moeten toelaten het Wetenschapspark verder te ontwikkelen tot een van de meest dynamische innovatiehubs in de provincie. 

 

Wat is volgens jullie dé troef van het Wetenschapspark? 
Luc Broos: “Het is misschien niet dé troef van het park, maar wat mij persoonlijk altijd zeer sterk heeft aangesproken, is de symbiose tussen werk en natuur. Dankzij natuurdomein Walenhoek dat aan ons park grenst, heb je hoegenaamd niet het gevoel dat je op een bedrijventerrein aan het werk bent. Ik ben ervan overtuigd dat onder Pierre het Wetenschapspark meer bekendheid zal krijgen, ook bij het brede publiek. In de toekomst zouden we graag de wandel- en fietspaden van het park verbinden met die van de gemeente. En uiteraard zal ook het restaurant ervoor zorgen dat meer mensen dan enkel de werknemers van de bedrijven op de site kunnen kennismaken met het Wetenschapspark.”

 

Pierre De Strycker: “Ik ga akkoord met Luc dat het park een prachtige site is, met een unieke combinatie van natuur en aantrekkelijke gebouwen. Een andere troef is zeker ook dat we bedrijven kunnen huisvesten in elke fase van hun ontwikkeling. Als starter kunnen ze in de incubator een flexplek betrekken, maar later kunnen we net zo goed op hun maat een gebouw uittekenen. Dergelijke succesverhalen worden vandaag al op het park geschreven en dat zal nog meer gebeuren in de toekomst.”

 

Luc, welke projecten op het Wetenschapspark vond je leuk om mee te leiden en te realiseren? 
Luc Broos: “Ten eerste vond ik het interessant en aangenaam om incubator Darwin mee te verwezenlijken. Dat project kwam tot stand als herinvestering na de verkoop van het bedrijvencentrum, UBCA (Universitair Bedrijven Centrum Antwerpen), gelegen op de Drie Eikencampus van UAntwerpen. We hebben toen drie partijen bij elkaar gebracht om dit project mogelijk te maken, namelijk UBCA, Universiteit Antwerpen en Provincie Antwerpen. Ten tweede ben ik trots op de realisatie van Log!Ville. Het VIL (Vlaams Instituut voor Logistiek) zocht een locatie voor een belevings- en demonstratieruimte om Vlaamse KMO-bedrijven de mogelijkheid te geven om de huidige en toekomstige werkmethodes over logistieke processen te leren kennen. We waren dan ook verheugd toen ze voor onze site kozen. Een derde project wat ik nog wil vermelden, is de keuze van essenscia om een nieuw opleidingscentrum voor de farma en de biotech te realiseren op ons park, namelijk ViTalent. Dit lag aan de basis van het nieuwe gebouw dat momenteel nog volop in ontwikkeling is. De drie projecten zijn allemaal belangrijke mijlpalen die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van het Wetenschapspark. 

 

Pierre, op welke concrete zaken wil jij als nieuwe algemeen directeur nog inzetten om het Wetenschapspark verder te ontwikkelen?
Pierre De Strycker: “Als eerste wil ik inzetten op het uitbreiden van de lokale community, namelijk door nieuwe bedrijven naar het park te halen. Daarvoor moeten we steeds professionele infrastructuur voor handen hebben, wat betekent dat we moeten blijven inzetten op gekwalificeerde, moderne ruimte, zowel labo’s, kantoren als werkateliers. Maar ook flankerende infrastructuur is cruciaal zoals parkeergelegenheid en congresfaciliteiten. Als organisatie moeten we in staat zijn om de exploitatie professioneel verder uit te bouwen en snel te kunnen reageren bij vragen uit de markt. Daarnaast wil ik verder aandacht hebben voor de dynamiek van het park. Daarin is inzetten op de community belangrijk, net als de verdere ontwikkeling van de ecosystemen op het park. De ecosystemen krijgen de komende jaren meer zuurstof en moeten uitgroeien tot zichtbare expertisecentra, waarmee gepraat en waarnaar geluisterd wordt. Tenslotte is er nog het recreatieve element. We bereiden de komst van een brasserie voor dat naast een lunchplek voor de werknemers op het Wetenschapspark ook als stopplaats zal dienen voor wandelaars en fietsers die het park passeren. Op deze manier zal het Wetenschapspark nog meer en breder leven in de toekomst.”