Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren nu te huur van diverse afmetingen.

 

Lees meer!

Slim omgaan met zonne-energie dankzij Cast4All

2022/01/27

Cast4All is als spin-off van UAntwerpen één van de anciens in incubator Darwin op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel, een ontwikkeling van POM Antwerpen. Deze dynamische scale-up ontwikkelt energie-monitoringoplossingen voor het opvolgen van prestaties van zonnepanelen-installaties, woningen of bedrijfsgebouwen waar energiestromen in kaart moeten worden gebracht. 

 

Nadat Cast4All eerder met succes SIMPL (Single Independent Monitoring Platform) in de markt zette, een platform dat  energie (elektriciteit, gas, warmte, water) en omgevingsparameters (temperatuur, CO2, vochtigheid, …) uitleest, breidt Cast4All vandaag het energiemanagement platform SIMPL uit om een optimaal gebruik van zonnepanelen mogelijk te maken. Eric Meyers van Cast4All licht toe : “Het afschaffen van de terugdraaiende teller in Belgie dwingt eigenaars van zonnepanelen ertoe om de opgewekte energie zoveel mogelijk zelf te verbruiken en niet terug te leveren aan het net. De vergoeding die men krijgt om electriciteit aan het net terug te leveren ligt immers aanzienlijk lager dan de vergoeding die men moet betalen om elektriciteit van het net te halen". 

 

In plaats van vooral in de daluren stroom te verbruiken, wat we vroeger met zijn allen probeerden, moeten we nu zoveel mogelijk energie doorheen de dag nuttig gebruiken of opslaan.” Net om dat proces te sturen, is Cast4All samen met haar hardwarepartner Xemex aan het ontwikkelen gegaan. “Binnen een huishouden zijn er best veel energievreters die je doorheen de dag slim kan sturen als je veel energie genereert. Daarnaast bestaan er intussen meer en meer opslagmogelijkheden zoals batterijen, warmwaterboilers maar ook elektrische wagens, die je gericht kan laden wanneer je een surplus aan energie hebt en die je kan inzetten ’s avonds wanneer je een energievraag hebt die op dat ogenblik niet door je zonnepanelen kan opgevangen worden. Dit hele proces monitoren en sturen is een boeiende uitdaging.”, vult Peter Van der Stock van Cast4All aan. 

 

Net voor de jaarwisseling investeerde Cast4All daarom in een nieuwe testopstelling op het dak van incubator Darwin. “Het is altijd leuk als we vanuit de incubator bedrijven kunnen ondersteunen, al is het maar door onze infrastructuur maximaal ter beschikking te stellen. Op het Wetenschapspark zoeken we overigens ook volop naar manieren om zo zuinig en slim mogelijk om te gaan met energie. Dat we daarbij beroep kunnen doen op de expertise van een onderneming als Cast4All is voor ons een grote meerwaarde”, besluit Jade Verrept van POM Antwerpen.