Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren nu te huur / te koop van diverse afmetingen.

 

Lees meer!

Mobiliteit

Hard wordt er gewerkt om het Wetenschapspark om te vormen tot een voorbeeldpark aangaande duurzaamheid en milieubelasting. Dit valt onder het takenpakket van het aanspreekpunt mobiliteit: Frank Vaes. 

Waar kan je gebruik van maken?

Laad jouw wagen @ het Wetenschapspark

Steeds meer mensen maken gebruik van een elektrische wagen om het milieu minder te belasten. Hier kunnen wij enkel maar blij om zijn. Om de groei van het aantal e-rijders een duwtje in de rug te geven, hebben we een investering gedaan in 3 laadpalen die samen 6 wagens van energie kunnen voorzien. EV-Point installeert twee laadpalen op de Darwin-parking (nummer 15) en één bij het Archimedesgebouw (nummer 18). Door de groei van het aantal e-rijders werd er nagedacht over een duurzaam model waarbij we een optimale bezetting van de laadinfrastructuur nastreven. Door je wagen betalend te laden, zorgen we ervoor dat iedereen die er nood aan heeft, voldoende laadtijd krijgt. 

Deelfietsen @ het Wetenschapspark

De gemeente Boom heeft sinds een jaar een systeem van slimme deelfietsen. De Cloudbike-fietsen worden geopend met een smartphone-applicatie. Je kan ze ophalen en terug afzetten binnen vooraf bepaalde dropzones. Het Wetenschapspark stapt nu mee in dit project. In een eerste testfase plaatst Cloudbike deelfietsen in vier nieuwe dropzones in Boom en Niel: het Archimedes-gebouw (nummer 18), aan de bushalte bij de Delhaize (A12), bij het AZ Rivierenland en het station van Niel. Ze kunnen door de deelnemers gebruikt worden, om op en af naar de bushalte of het station te rijden, een broodje te halen,…. Deze dropzones en alle andere kan je terugvinden via de app. 

Wat komt er nog aan!

Deelwagens

Voor dienstverplaatsingen hoef je als werknemer in de toekomst geen beroep meer te doen op het privévoertuig van jouw werknemer of te voorzien in een dienstwagen die 95% van de tijd stil staat. In geval van een dienstverplaatsing reserveer je gewoon een deelwagen via een abonnement en je bent vertrokken! Momenteel bekijken we samen met de gemeente Niel om een aantal deelwagens ter beschikking te stellen waarvan 1 met vaste locatie op het Wetenschapspark. We houden jullie hiervan verder op de hoogte.
Meer weten over mobiliteit op het park?

title

Frank Vaes
Aanspreekpunt mobiliteit
+32 3 240 68 44

"Als ontwikkelaar willen we mensen en bedrijven in hun handelen sturen door een hoogstaande werkomgeving en een brede mix van vervoersmodi aan te bieden. Samen streven om verstandig met energie en het milieu om te gaan in een omgeving met kwaliteitsvolle faciliteiten en aandacht voor ieders welzijn, daar ga ik voor. In de komende maanden en ook op langer termijn willen we investeren in een aantal faciliteiten die positief bijdragen aan een groenere mobiliteit."