Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren nu te huur van diverse afmetingen.

 

Lees meer!

Parkbeheer

Elk bedrijf heeft z’n eigen focus, aanpak en identiteit. Maar bedrijven hebben ook gemeenschappelijke noden en vragen. Denk maar aan een nette, veilige en overzichtelijke bedrijfsomgeving. POM Antwerpen traceert deze collectieve behoeften en gaat ermee aan de slag. Het Wetenschapspark zet zo onder meer in op drie belangrijke pijlers: veiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. 

Sinds 2019 heeft het Wetenschapspark een aanspreekpunt facility- en parkbeheer, Erik Lejeune. Erik verbetert voortdurend de kwaliteit van deze drie pijlers in samenwerking met publieke en private partijen. Hij is het centraal aanspreekpunt van huurders en eigenaars, maar houdt ook intensief contact met gemeenten en andere instanties. In overleg met de gevestigde bedrijven organiseert hij het onderhoud en bewaakt hij de kwaliteit ervan. Verder verzekert hij een duidelijke signalisatie en verkent hij de mogelijkheden van groepsaankopen. 

Het gaat niet allemaal louter om mobiliteit. Willen we niet allemaal een fijne werkplek in een toffe omgeving? Ook hier werken we aan en namen we al enkele initiatieven. Zo werd er aan het Darwin-gebouw naast de pingpongtafel ook een voetbaltafel geplaatst. Aan de ingang van het park zaaiden we een meerjarige bloemenweide in. Op termijn bekijken we ook de mogelijkheid om een imker uit te nodigen om er zijn bijenhotel op te zetten. Op deze maner willen we het park niet enkel meer kleur geven maar zorgen dat bijen hun belang voor het ecosysteem kunnen blijven uitoefenen.

Ook zijn we in overleg met de gemeente Niel om een aantal wandelpaden aan te leggen die een betere ontsluiting van de natuur en de plassen mogelijk maken. Deze zullen opgenomen worden in het wandelknooppuntennetwerk. Zo kan iedereen even een frisse neus halen in een bijzonder mooi kader. Hetzelfde zal er gebeuren met de fietsknooppunten degene die al tot vlak aan het park komen zullen een aftakking krijgen naar het park. Zo kan straks iedereen via de meest rustige wegen met de fiets van thuis naar het werk komen.

"Ik wil het parkmanagement een gezicht geven dat aanwezig en aanspreekbaar is. Snel en doeltreffend reageren bevordert de relatie met de huurders van het Wetenschapspark. Daarom heb ik mijn kantoor ook in ons doorgroeigebouw gehuisvest. Zit jij of jouw bedrijf met iets? Aarzel niet om mij te contacteren."