Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren van diverse afmetingen nu te huur.

 

Lees meer!

"Ossiado zorgt voor bodemadvies doorheen het hele traject"

2024/01/31

Ossiado is partner en expert voor iedereen die betrokken is bij bodem in de verstedelijkte omgeving, met name stadsontwikkelings- en bouwprojecten. Het geesteskind van bio-ingenieur Elisa Vermeulen heeft sinds een half jaar een vaste stek in het Darwingebouw.  “Zie Ossiado als de huisdokter die jouw Globaal Medisch Dossier behandelt, maar dan inzake grond”.

 

“Van het prille begin tot de afwerking is bodem an sich niet weg te denken. Bijvoorbeeld bij de verkoop van bouwgrond moet worden nagegaan of de bodem verontreinigd is. Die verontreiniging kan eveneens opduiken bij het grondverzet, als de grond is uitgegraven en verplaatst. Houd ook voor ogen dat niet in elke grond elke plant goed groeit. Aanpassing van de beplanting is dan aangewezen, of als ultieme oplossing, vervanging van de bodem.”

 

“Te versnipperd” 

“Ik ben Ossiado gestart vanuit de vaststelling dat alles rond bodem veel te versnipperd wordt aangepakt. De ervaring heeft me geleerd dat advies doorgaans te laat in het proces wordt ingezet. Mijn begeleiding voor bouw-initiatiefnemers verhoudt zich ertoe dat het advies als een rode draad doorheen het hele traject loopt. Op gerichte tijdstippen houd ik de beslissingen die de klant neemt binnen zijn of haar vakdomein tegen het licht. Ik schat in wat de impact op de bodem is. Zijn er pistes die de klant beter verlaat om faalkosten te vermijden en de efficiëntie op te krikken? Het besluit volgend uit een bodemonderzoek is niet voor iedereen even duidelijk. Ik probeer een heldere vertaalslag van de technische informatie te maken zodat de klant verder kan.” 

 

“Ossiado is een eenmanszaak. De zoektocht naar een bedrijfspand kwam voort uit de vaststelling dat met twee thuiswerken niet altijd evident is. En ook na corona bleven we geregeld thuiswerken. Een vaste stek helpt me makkelijker om werk en privé minder met elkaar te laten overlappen. Je sluit af en keert huiswaarts.” 

 

“Genoeg overtuigd” 

"Ik zocht midden 2023 naar een bedrijvencentrum als uitvalsbasis. Ik had eerder al een bezoek gebracht in Sint-Niklaas en deed ook een aanvraag om in Willebroek een kijkje te gaan nemen. En op dat moment ben ik zelf door parkbeheerder POM Antwerpen gecontacteerd om ook eens een bezoek aan het Wetenschapspark te brengen. Uiteindelijk ben ik niet meer tot in Willebroek geraakt. Ik was genoeg overtuigd van wat ik had gezien. Het park past volledig in het verhaal van groen bedrijventerrein. Ik heb geopteerd voor het flexcontract (ruimte en diensten) wat me goed bevalt. Ik zet ook in op opleidingen en op termijn wil ik die zeker zelf voorzien in het auditorium. De idee van flexibiliteit in ruimtegebruik en zoveel mogelijk gedeeld ruimtegebruik is een must in een dichtbebouwd Vlaanderen. Het aanbod dat hier is, laat ook toe om de footprint van Ossiado te beperken, denk ik dan. Ik kom hier graag werken. En mijn woon-werktraject is perfect met de fiets te doen. De nabijheid van de fietsostrade Boom-Antwerpen is zeker een pluspunt aan het Wetenschapspark.” 

 

"Op het Wetenschapspark heb ik tot nu toe de mensen van Sodecon en iFlux leren kennen. Veel netwerken heb ik nog niet kunnen doen omdat het de afgelopen maanden erg druk was. Ook de farmaceutische sector is gebaat bij bodemonderzoek. De hoofdreden zijn de grondstoffen die ze gebruiken voor medicatie allerhande.” 

 

“Zelf geen bodemonderzoek”

 “Ik doe bewust zelf geen bodemonderzoek. Ik treed dus niet op als erkende bodemsaneringsdeskundige. Op die manier kan ik echt meekijken vanuit de bril van de klant. Ik probeer de verbinding te leggen tussen de deskundige en de bouwheer. Ik tracht het overzicht te bewaren. Zie Ossiado als de huisdokter die jouw Globaal Medisch Dossier behandelt, maar dan inzake grond. Een huisarts weet niet alles, maar weet voldoende om de desbetreffende patiënt door te verwijzen naar de meest aangewezen specialist. Dit hanteer ik eveneens bij Ossiado. Als concullega’s met hun expertise beter gebaat zijn om de klant in kwestie te helpen, dan doe ik dat. Ik verwijs dus soms mensen door. Dit neemt niet weg dat ik nog wel eens over de schouder meekijk.” "Tot mijn klanten behoren zowel overheidsinstanties als bedrijven. Ik ben van opleiding bio-ingenieur bodemkunde (KU Leuven) en heb lange tijd bij Grondbank (erkende bodembeheerorganisatie) gewerkt. De start van mijn ondernemerspad was ingrijpend. Het was 2021, in volle coronaperiode en dat duurde iets langer dan initieel verwacht.  Ik gaf mezelf twee jaar de tijd om Ossiado uit de grond te stampen. En dat lijkt gelukt.” 

 

Overstromingsgebied 

"In Nederland geldt al langer dat alles wat bodem en water betreft prioritair moet zijn in de ontwerpen en uitvoeringsplannen. Dat is een visie die ook in Vlaanderen steeds meer en meer begint door te dringen. Begin bij wat haalbaar is, in plaats vanaf een blanco blad. We moeten af van de visie, hier is iets braakliggend, hier gaan we een industrieterrein zetten om dan later te constateren dat het om een overstromingsgebied gaat. We hebben nog maar net overstromingen achter de rug. Al maak ik me geen illusies, de bodem alleen, zal nooit bepalend zijn voor een ‘ja’ of een ‘nee’. Als het voor de bodem beter is om de plannen van het project aan te passen of op te bergen, dan spreek ik dat uit, maar er spelen veel factoren hierin. Ik beschouw me als tijdelijke uitbreiding van het team. Ik doe een ontwerpend onderzoek waar je heel groot en ruw aan moet beginnen, haast schetsmatig, om dan verder in detail te treden.”

 

“Ik zie mezelf over tien jaar zeker nog op het Wetenschapspark. Ik denk dat het weinig toe doet hoe groot Ossiado dan zal zijn, of dat in een klein eigen bureau is of in een groter met eigen collega’s. Het Wetenschapspark biedt kansen voor vele situaties, wat het net interessant maakt.”  Lees ook deze eerdere artikels uit #bedrijfaanhetwoord