Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren van diverse afmetingen nu te huur.

 

Lees meer!

Kruisbestuiving en Innovatie: Het bilan van een jaar succesvolle samenwerking tussen KdG en Provincie/ POM Antwerpen

2024/05/16

Een jaar na de ondertekening van de overeenkomst blikken Kathleen Helsen, gedeputeerde Provincie Antwerpen en voorzitter POM Antwerpen, en Veerle Hendrickx, algemeen directeur van KdG, tevreden terug op de verwezenlijkingen. Ze kijken tegelijkertijd ambitieus naar de toekomst van deze samenwerking op het Wetenschapspark in Niel.

 
Van praktische overwegingen naar synergetische groei
Het afgelopen jaar draaide voornamelijk om de uitwisseling van kennis, faciliteiten en materialen tussen de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen (KdG). "Deze overeenkomst ontstond vanuit de behoefte aan laboratoriumfaciliteiten, maar groeide al snel uit tot een synergetische wisselwerking", verduidelijkt Veerle Hendrickx.

 

Verrijking buiten de schoolmuren
Inmiddels maken meer dan honderd studenten per week van de richting Chemie en Biomedische Laboratoriumtechnologie van KdG gebruik van de faciliteiten in Niel. Hierdoor heeft het Wetenschapspark zijn rol als clusterplaats voor de life sciences-sector versterkt. "De reacties na dit eerste jaar zijn bijzonder positief", merkt Kathleen Helsen op. "We brengen studenten buiten de traditionele schoolse context in contact met nieuwe technologieën en real-life uitdagingen". Daarnaast kunnen de talenten van morgen ook terecht bij de start-ups en groeibedrijven voor stages en afstudeeropdrachten. “Op het Wetenschapspark komen ze in contact met de realiteit, wat een verrijking van hun opleiding is”, vult Veerle Hendrickx aan.

 

Kruisbestuiving
De ontmoeting creëert niet alleen kansen voor studenten, maar levert ook waardevolle inzichten op voor docenten, onderzoekers en bedrijven die elkaar beter kunnen leren kennen. "Het Wetenschapspark wil een brug slaan tussen kennisinstellingen en de bedrijfswereld. Het is een verrijking voor alle betrokken partijen, waarbij verschillende perspectieven elkaar versterken. Dit zorgt voor een ware kruisbestuiving binnen de community. Door onze krachten te bundelen, hebben we zowel onze eigen organisaties versterkt, alsook een waardevolle bijdrage geleverd aan de bredere gemeenschap en de regionale ontwikkeling”, verduidelijkt Kathleen Helsen.

"Bovendien lag de nadruk ook op talentontwikkeling en het bevorderen van werkgelegenheid in de regio. In een tijd van een krappe arbeidsmarkt, is het nuttig voor bedrijven om jong talent te ontdekken en aan te trekken".

 

Succeservaringen
Een eerste succes was zeker de tweede editie van de ‘Good Manufacturing Practice’ (GMP) Summerschool. Ongeveer veertig studenten van AP, KdG en Thomas More kregen de kans om op het Wetenschapspark een eerste ervaring op te doen in een GMP-omgeving. In een werkveld waar het vinden van geschikt personeel een uitdaging is, biedt deze opleiding jonge mensen vroeg in hun opleiding de mogelijkheid om kennis te maken met nichegebieden. Zo kunnen ze ontdekken of werken in een GMP-omgeving iets voor hen is. "Dankzij de bedrijven op het park en ViTalent vinden de laboranten van de toekomst hier vandaag al hun thuis. Het past binnen de ambitie van het park om de site uit te bouwen als campus, waar ontmoeting centraal staat tussen onderzoekers en ondernemers, tussen theorie en praktijk", legt Kathleen Helsen uit.


Een tweede indrukwekkend resultaat is het KdG Round Table-evenement dat dit jaar voor het eerst plaatsvond op het Wetenschapspark op 23 en 25 april. Meer dan 250 studenten werden verwelkomd op het Wetenschapspark, waar studenten uit het derde jaar hun stage-ervaringen deelden met tweedejaarsstudenten. Daarnaast stonden presentaties van een twintigtal bedrijven op de agenda, waaronder enkele bedrijven van het park, zoals ImmuneSpec, Bionotus, YUN Probiotherapie en anicells. Het evenement werd afgesloten met een stage-/jobmarkt. Een selecte groep bleef nog voor een opleidingsadviesraad. "Deze twee dagen zijn een mooi voorbeeld van hoe samenwerking op een wetenschapspark eruit kan zien. En dat smaakt zeker naar meer", voegt Kathleen Helsen toe.
“Tot slot maakten ook onze onderzoekers van het onderzoekscentrum duurzame industrie gebruik van het netwerk van het wetenschapspark in het kader van het onderzoeksproject Cryostress. Dankzij het ecosysteem op het park, at.Las hebben we het marktpotentieel kunnen bevragen met betrekking tot het aanbieden van de optimalisatie van invriesprotocols voor cellen. Zo waren we in staat om ons onderzoek te realiseren”.

Ondernemerschap en innovatie

“Het Wetenschapspark is een broedplaats voor innovatie; zowel POM Antwerpen als KdG willen studenten prikkelen om zo ondernemerschap en innovatie te stimuleren”, legt Kathleen Helsen uit. “De droom is dat we binnen vijf of tien jaar kunnen uitpakken dat deze samenwerking heeft geleid tot de oprichting van nieuwe start-ups en scale-ups die innovatieve producten en diensten ontwikkelen en zo bijdragen aan de economische groei van de regio”.

 

"Het ondernemerscentrum van KdG biedt ondertussen onderdak aan meer dan 200 student ondernemers, en is sinds 10 jaar mee trekker van ecosysteem Take-Off Antwerp, vult Veerle Hendrickx aan. Hiermee zijn we 'marktleider' in de Antwerspe regio. Eind vorig academiejaar zijn KdG en haar ondernemerscentrum bekroond als Best Young Entrepreneurial Univeristy of Europe. We zien in dit netwerk ook een aanzienlijke toename van studenten uit de chemie en biomedische laboratoriumtechnologie. Het is boeiend om te zien hoe de interactie binnen het Wetenschapspark innovatie en ondernemerschap zal doen evolueren”.

 

Een hoopvolle toekomst
"Alle partijen zien de meerwaarde van de overeenkomst en gaan ervoor. Initiatieven groeien hier werkelijk bottom-up", zegt Veerle Hendrickx. “Een spin-off om ons onderzoek naar duurzame industrieën te verankeren in het Wetenschapspark zou de kers op de taart zijn van deze vruchtbare samenwerking."

 

Het succesverhaal van POM Antwerpen en KdG op het Wetenschapspark zal verder geschreven worden, met als doel om studenten voor te bereiden op de realiteit van de bedrijfswereld en bij te dragen aan innovatie en economische groei in de provincie Antwerpen.

 

LEES OOK: 
Opleidingshoofd Biomedische Laboratoriumtechnologie Steffi Matthyssen: “Omwille van corona is ons aantal studenten verdubbeld”

Leuke GTA-parodie wijst KdG-studenten de weg naar Wetenschapspark