Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren van diverse afmetingen nu te huur.

 

Lees meer!

Maak kennis met POM medewerker Sara Landuydt

2022/07/05

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen is eigenaar, ontwikkelaar en beheerder van het Wetenschapspark. Al enkele maanden stellen wij telkens een POM-medewerker op het Wetenschapspark aan jou voor. Vandaag is Sara Landuydt aan de beurt. Sinds 2013 werkt ze bij POM Antwerpen waar ze verantwoordelijk is voor projecten rond Innovatie en ondernemen. Je ziet haar ook al een tijdje op het Wetenschapspark rondlopen, want ze werkt mee aan de ontwikkeling van de ecosystemen. 


Welke taak neem je op binnen het Wetenschapspark? 
"Samen met Jade Verrept en Mira Van de Velde vorm ik een – nog redelijk recent – team rond de ontwikkeling en uitbouw van ecosystemen vanop het Wetenschapspark. De bestaande ecosystemen eu.reca en at.las werken we verder uit en verankeren we sterker. Ook nieuwe ecosystemen kunnen we op termijn initiëren. Momenteel ondersteun ik vooral het ecosysteem eu.reca, rond respiratoire geneeskunde. Maar daarnaast leg ik mij ook toe op internationale samenwerking, zowel in functie van de bedrijven als de incubator en het park an sich."


Hoe denk je dat je jouw ervaring van vorige projecten kan toepassen op het Wetenschapspark?
"Sinds mijn start bij POM Antwerpen werk ik rond internationalisering. Provincie Antwerpen heeft een zusterrelatie met de Chinese stad Chongqing, die door POM Antwerpen beheerd wordt. Samen met onze vertegenwoordiger ter plaatse behartig ik de belangen in functie van de bedrijven die interesse hebben in een samenwerking met actoren uit de regio Chongqing. Ook andersom, als bedrijven uit Chongqing - en bij uitbreiding China - interesse hebben in onze regio. Daarnaast heb ik acht jaar gewerkt aan het project ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. (APBC). APBC bouwt een hecht professioneel netwerk uit binnen de creatieve sector om contacten en kennisdeling te faciliteren. Ook connecteren we de creatieve sector met andere sectoren, om binnen het brede economische landschap innovatie te stimuleren."

 

"Deze projecten zijn ook altijd vanuit de insteek van bedrijfsondersteuning geweest. De focus op bedrijven, het kijken en luisteren naar waar zij nood aan hebben, is uiteraard iets wat ik meepak naar het Wetenschapspark. Bovendien zijn het steeds projecten geweest waarbij het opzetten en onderhouden van partnerschappen centraal stonden. Doordat ik het project APBC mee opgezet heb in 2013 en tijdens die opstart ervaren heb waar je zowel tegenaan kan lopen, zijn dat relevante leerlessen voor volgende projecten, zoals nu, op het Wetenschapspark. 
Binnen internationalisering werkten we de laatste jaren ook aan een interprovinciale samenwerking waar de focus op cleantechbedrijven ligt. Aangezien hier in Niel ook meerdere cleantechbedrijven aanwezig zijn, is het interessant om te kijken hoe we het internationale netwerk dat we daar hebben uitgebouwd, kunnen laten renderen voor de bedrijven op het Wetenschapspark. Ook kunnen we kijken welke aspecten van dit project we kunnen meenemen naar de gezondheidssector."


Bevalt het je om in een nieuwe omgeving te werken? 
"Het triggert mij sowieso om af en toe zowel inhoudelijk als fysiek van omgeving te veranderen. Ik was een aantal jaren geleden bijvoorbeeld ook niet thuis in de creatieve sector of in cleantech, maar het is een leerproces om een sector te kennen en – tot op zekere hoogte – te begrijpen. Te kijken waar de sterktes liggen en waar er noden voor ondersteuning zijn. Ik kijk er dus naar uit om de bedrijven op het Wetenschapspark verder te leren kennen. Aanwezig zijn op het park lijkt me essentieel om ondersteuning te bieden aan de bedrijven die er gevestigd zijn en de ecosystemen verder uit te bouwen. Op deze manier hoop ik voor de bedrijven een aanspreekpunt te worden. Dat het Wetenschapspark ook echt een fijne plek is om te werken, is mooi meegenomen!"