Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren nu te huur van diverse afmetingen.

 

Lees meer!

Wat luchtzuivering kan bieden in de strijd tegen covid-19.

2021/06/02

Nu het vizier van de samenleving gericht is op steeds meer versoepelen, steeds meer samenkomen en opnieuw steeds meer samen dingen doen, neemt ook het belang toe van maatregelen en ingrepen die verzekeren dat dit op een veilige wijze kan. Daarom hebben  VITO en eu.reca vzw de handen in elkaar geslagen voor een webinar dat volledig gewijd was aan binnenluchtzuivering, of het inzetten van toestellen die actief de lucht zuiveren door virusdeeltjes te vangen en/of te inactiveren.  
 
Intussen zouden we het moeten weten: een besmet persoon zelfs zonder symptomen, verspreidt tijdens het ademen, spreken, zingen of hoesten virusdeeltjes. Een degelijk mondmasker kan grote druppels perfect opvangen, maar de hele kleine deeltjes, de zogenaamde aerosolen, kunnen zich toch doorzetten en tot 3 uur lang in een ruimte blijven hangen. Ook de WHO benadrukt nu dat het virus zich door de lucht verspreidt. Afstand houden, mondmaskers dragen en zeker het grondig ventileren van huiskamers, kantoren of restaurants zou wel eens belangrijker kunnen zijn dan het voortdurend ontsmetten van de deurklinken of winkelkarren. 
 
"Het coronavirus zweeft in de lucht: urenlang, en véél verder dan onze anderhalve meter. Het hoopt zich binnenshuis op en daarom moeten we fors meer ventileren.”, Marianne Stranger, experte binnenluchtkwaliteit VITO, is duidelijk. "Ventileren is een preventieve maatregel die iedereen zou moeten toepassen. Vooral als je met meerdere mensen in een ruimte bent, is het noodzakelijk om regelmatig een raam wagenwijd open te zetten. Je kunt de concentratie van koolstofdioxide (CO2) goed opvolgen, zo weet je perfect wanneer je extra moet verluchten.” 
 
Maar wat met ruimten die je niet adequaat kan ventileren, bijvoorbeeld omdat ramen niet volledig open kunnen? “Er bestaan toestellen die actief de lucht zuiveren. Op zich is dit niet nieuw: in operatiekwartieren van ziekenhuizen, maar ook elders wordt luchtzuivering al langer toegepast. Als je dergelijke toestellen echter breed gaat inzetten, wil je zeker zijn dat ze door iedereen veilig kunnen gebruikt worden en uiteraard dat ze aangetoond effectief zijn in de strijd tegen Covid.”, stelt Jade Verrept, coördinator van het eu.reca netwerk. “In een pandemie als deze wil je mensen vooral geen vals gevoel van veiligheid aanpraten.”  
 

Dat is meteen ook de reden waarom VITO en eu.reca een reeks internationale experten hebben uitgenodigd om hun kijk te geven op het luchtgedragen karakter van Covid, de bestaande luchtzuiveringstechnieken, wanneer en waar ze zinvol zijn en waar bijkomend onderzoek noodzakelijk is.  
 
“Dat het plaatsen van een luchtzuiveringstoestel in sommige omstandigheden heel zinvol kan zijn, is een feit. Maar de introductie van luchtzuiveringstoestellen moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Niet alleen effectiviteit en veiligheid van het toestel in kwestie zijn relevant, ook het luchtzuiveringsdebiet, de plaats waar je het zet en de wijze waarop je het onderhoudt, zijn belangrijk.”, legt Marianne Stranger uit.  
 
Daarom is het goed dat ook luchtzuivering mee wordt genomen als preventieve maatregel. Het recente ministerieel besluit en de task force Luchtzuivering van het Corona Commissariaat  scheppen hiertoe alvast een kader. “Klopt, België kiest hiermee de vlucht vooruit. Maar dit is slechts een start. Consumenten moeten geïnformeerd en begeleid worden bij hun keuze. Net zoals je info vindt over brandveiligheid en daar een regelgevend kader over bestaat - welk type brandblusser kun je best kopen, waar moet een rookmelder hangen om doeltreffend te zijn, wanneer moet je een brandladder of rookafvoerinstallatie voorzien – zou er een procedure moeten zijn voor gezonde binnenlucht en hoe die best te verkrijgen”, vinden zowel Marianne Stranger als Jade Verrept.  
 
Een conclusie waar ook Nico Seymus van Vinçotte zich kan achter scharen. “Wij steunen dit initiatief, omdat ook wij als controle- en certifiëringsorgaan enorm veel vragen van bedrijven krijgen die een veilig binnenklimaat willen creëren, maar begeleiding en advies zoeken. In april vorig jaar lanceerden we het SafeZone certificaat op basis waarvan je kan aantonen dat je de Covidrichtlijnen volgt, maar we doen ook check-ups van de effectiviteit van HVAC systemen. Voor het creëren van een veilig binnenklimaat moet je met heel veel factoren rekening houden en je voortdurend bijscholen. Voor individuele bedrijven is dit heel moeilijk; ik hoop dan ook dat de overheid de TIC (Testing Inspection & Certification) bedrijven zal inschakelen om de nodige ondersteuning te bieden.”  
 
Hoe dan ook, het blijft belangrijk om luchtzuivering te zien als één van de preventieve stappen die nodig zijn om het risico op Covid-19 te beperken. De vuistregels zijn eenvoudig. Pak het probleem aan bij de bron: vermijd plaatsen waar je met velen binnen zit, draag een masker en laat he vaccineren, zo kunnen minder deeltjes zich in de lucht verspreiden. En daarnaast, vermijd besmetting door steeds te ventileren en eventueel aanvullend de lucht te zuiveren.  
 
Je kan een uitgebreide samenvatting van het webinar verkrijgen via info@eureca.world.  
 
Webinar met steun van VLAIO via het industrie 4.0 partnership SIRRIS/AGORIA.