Available Space

Labs & offices of various sizes now available for rent.

 

Read More

Anicells ontvangt fabricagevergunning voor dendritische cellen

2020/08/03

Anicells heeft recent een fabricagevergunning ontvangen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voor de productie van Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)/ Investigational Medicinal Products (IMP), meer bepaald voor dendritische cellen – de bevelhebbers van het afweersysteem – ten behoeve van patiënten, die lijden aan kanker of aan multiple sclerose. Deze moeilijke woorden houden in dat het UZA de toelating kreeg om deze cellen op de nieuwe site van Anicells in Niel te produceren. Op die manier zullen het UZA en UAntwerpen in staat zijn om patiënten te helpen met innovatieve behandelingen.

Deze verwezenlijking is een nieuwe spin-off, die ontstaan is vanuit het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde (CCRG) van het UZA en vanuit het Laboratorium voor Experimentele Hematologie van het Vaccin- en Infectieziekteninstituut (vakgroep VAXINFECTIO) van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGGW). Zij werd mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en het UZA. Bezieler en realisator van het Anicells project is prof. dr. Nathalie Cools. Zij heeft ervoor gezorgd om, samen met de POM Antwerpen, financiering aan te trekken via een project van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in samenwerking met het Agentschap Innoveren & Ondernemen van het Vlaams Gewest. Zij heeft ook samen met de POM de plannen gemaakt voor de faciliteit, heeft de constructie van het Anicells gebouw nauwlettend opgevolgd en leidt nu een ploeg, die er voor zorgt dat de celtherapieproducten kunnen aangemaakt worden. In het kader van het EFRO project, loopt nu nog een demonstratieluik waarin we beogen aan te tonen dat de celproducten die gemaakt worden in Anicells aan alle kwaliteitsvereisten voldoen. In dit kader, werden in tussentijd reeds afweer-stimulerende dendritische cellen geproduceerd voor 3 kankerpatiënten en sinds juli de productie van afweer-onderdrukkende tolerogene dendritische cellen ter behandeling van patiënten met multiple sclerose herstart. Ook dit project heeft Nathalie Cools opgestart.

Het nu bereikte stadium van industriële ontwikkeling is het eerste in België dat een band heeft met een (universitair) ziekenhuis en een universiteit. Dit is ook een mijlpaal voor de hele provincie Antwerpen. De realisatie van Anicells plaatst Antwerpen meteen op de eerste plaats van wetenschappelijk vernieuwende celtherapie in België en Europa en biedt de mogelijkheid om de patiënten verder met deze innovatieve celproducten te behandelen.