Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren nu te huur van diverse afmetingen.

 

Lees meer!

Onze bedrijven zoeken mee oplossingen in de strijd tegen COVID-19

2020/12/14

Vier bedrijven op het park maken mee het verschil. Ontdek er meer over.

De aanwezigheid van farmareuzen, een actieve biotechcluster, sterk academisch onderzoek en een cultuur van intensieve, onderlinge samenwerking hebben van België een land gemaakt dat sterk bijdraagt in de zoektocht naar oplossingen in de strijd tegen Covid-19. Ook vanop het wetenschapspark maken verschillende bedrijven mee het verschil. 

FLUIDDA, NSX, eTheRNA en eu.reca op een rijtje


Zo zorgt FLUIDDA ervoor dat de diagnose en de behandeling van COVID-19-patiënten zo efficiënt en optimaal mogelijk verloopt, dankzij de door hen ontwikkelde techniek ‘functionele respiratoire beeldvorming’ (FRI). Bij COVID-patiënten zijn de kleine bloedvaten in de longen aangetast door het virus, wat voldoende zuurstofopname sterk verhindert. Op een gewone CT-scan is de aantasting van de kleine bloedvaten in de longen niet zichtbaar, maar met de FRI van FLUIDDA kan in beeld worden gebracht hoe ernstig de aantasting is. Artsen kunnen op die manier niet alleen sneller ingrijpen, ze kunnen ook beter gaan voorspellen welke zorg de patiënt zal nodig hebben wat leidt tot een betere organisatie van de beschikbaarheid van bedden voor coronapatiënten in het ziekenhuis.

NSX sloeg dan weer de handen in elkaar met Health Endeavour voor Zipster, een digitaal doorverwijzingsplatform dat zorgverleners helpt bij het doorverwijzen van patiënten naar lokale welzijnsactoren. Op basis van een psychosociale bevraging van de patiënt kan de zorgverlener via Zipster de ondersteuningsnoden van de patiënt detecteren én een doorverwijzing initiëren naar de juiste lokale ondersteunende welzijnsactoren. In 2021 zullen 15 eerstelijnszones aan de slag gaan met Zipster om patiënten efficiënt door te verwijzen naar één of meerdere van de 30 aangesloten organisaties. In tijden van pandemie verzekeren platformen als Zipster dat de meest kwetsbaren kunnen blijven rekenen op adequate zorg.

Ook op het park gevestigd, is eTheRNA, een spin-off van de VUB met een de pijplijn gericht op kankertherapieën en behandelingen van infectieziekten. Met het oog op de ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19 participeert eTherNA in een consortium met Noord-Amerikaanse en Europese partners. De expertise die het bedrijf inbrengt heeft betrekking op het zogeheten messenger-RNA (mRNA), dat werkt als een boodschapper in cellen om het immuunsysteem tot actie aan te zetten. Deze technologie ontwikkelde eTheRNA voor patiënten met huidkanker, maar is ook inzetbaar tegen andere kankertypes en tegen virale infecties. Uniek aan deze therapie is dat ze niet intraveneus wordt toegediend, maar via de neus. In 2021 starten normaliter de eerste testen op mensen. 

Ten slotte is ook eu.reca operationeel vanuit het wetenschapspark. Voluit European Respiratory Cluster Antwerp, is eu.reca een netwerk dat zich toelegt op alles wat betrekking heeft op de menselijke long. Samenwerking verbeteren, innovatie versnellen en kennis delen, zijn belangrijke doelstellingen. In juni van dit jaar nodigde eu.reca internationale experten uit om het gevaar van aerosolen en het belang van ventilatie met het oog op COVID-19 te duiden. Ook nodigde het netwerk een aantal vooraanstaande pneumologen uit om toelichting te geven bij de impact van de pandemie. 

Meer weten? We brengen je graag in contact met de juiste mensen. Wil je deel uitmaken van onze community, geef een seintje!  
Vragen over onze bedrijven of het park?