Beschikbare Ruimte

Labo's & kantoren nu te huur van diverse afmetingen.

 

Lees meer!

400 000 euro subsidie voor scale-up IAS

2020/11/05

Mobilar® technologie van Innovative Automotive Services (IAS) haalt 400.000 euro subsidies op.

IAS ontwikkelde een baanbrekende vaardigheidsmanagementsoftware.

Sinds enkele jaren is IAS gestart met de ontwikkeling van Mobilar®, een vaardigheidsmanagementsoftware om objectief de functionele vaardigheden van werknemers te screenen via een wetenschappelijk onderbouwd wegingsprincipe. Die software maakt indruk, ook op VLAIO dat liefst 400.000 euro subsidies toekende aan het project. Een stevige duw in de rug, die IAS helpt bedrijven te ondersteunen bij het in kaart brengen van hun personeelsvaardigheden.

IAS is op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen (Niel) en meer bepaald binnen incubator Darwin één van de anciens. Deze ambitieuze scale-up, die sterk inzet op opleidingen voor internationale automobielorganisaties en autodealers, moest zich tijdens de lockdown volledig heruitvinden. Praktijkopleidingen zijn in tijden van corona immers geen evidentie. 

Het team achter IAS herdacht zijn aanbod integraal. Door slim en snel te schakelen trokken ze een volledig uitgeruste, professionele studio op en kunnen ze nog steeds werk maken van ‘klassieke ‘ trainingsmodules, daarnaast ontwikkelde IAS een baanbrekende vaardigheidsmanagementsoftware. En die software maakt indruk, ook op VLAIO dat liefst 400.000 euro subsidies toekende aan het project. Een stevige duw in de rug, die IAS helpt bedrijven te ondersteunen bij het in kaart brengen van hun personeelsvaardigheden. 
 

Mobilar® in België en daarbuiten 


“De automobielindustrie is doordrongen van innovatie, met auto’s die steeds geavanceerder en complexer worden en er is een toenemende focus op de service-economie. De juiste oplossingen vinden om ook de vaardigheden in de organisatie te digitaliseren, te visualiseren én op peil te houden is van strategisch belang. In de praktijk merken wij echter dat het vaardigheidsniveau binnen een organisatie niet of eerder subjectief in beeld wordt gebracht”, zegt Mohamed Amrani, CIO en medeoprichter van IAS. 
“Sinds enkele jaren zijn we gestart met de ontwikkeling van Mobilar®, een vaardigheidsmanagementsoftware om objectief de functionele vaardigheden van werknemers te screenen via een wetenschappelijk onderbouwd wegingsprincipe. Dit gebeurt geheel op de werkvloer én op termijn zullen ook collega-werknemers zelf het assessment kunnen afnemen. Het screeningsresultaat laat ten eerste werkgevers een meer gericht management van vaardigheden toe en zal ten tweede voor opleidingsorganisaties een geïndividualiseerde benadering mogelijk maken. Door de geïndividualiseerde benadering van opleidingen worden deze korter en efficiënter waardoor de ROI van de opleidingen verhoogt.”

De Mobilar® technologie wordt momenteel al toegepast als screeningstool binnen IAS bij klanten zoals KIA en Toyota. Met de VLAIO-ontwikkeling moet de tool bruikbaar worden voor werkgevers om eigen werknemers te screenen, de link te maken met het opleidingsaanbod in de markt, en inzichten aan te reiken voor het beter management van menselijk kapitaal en kennis. Na enkele succesvolle projecten in België, richt IAS zich in eerste instantie op Europese automobielconstructeurs . Daarnaast wordt ook de expansie naar andere industrieën niet uitgesloten.