Available Space

Labs & offices of various sizes now available for rent.

 

Read More

Toekomstige ontwikkeling

Eind januari 2021 ging de spade de grond in voor alweer een nieuw gebouw op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Centraal gelegen op de campus, zal dit gebouw niet alleen onderdak bieden aan ViTalent, het fonkelnieuwe trainingscentrum voor farma en biotech, er zullen ook enkele diensten onderdak vinden die het hele park ten goede komen, zoals een restaurant en conferentiefaciliteiten. Daarnaast voorzien we bijkomende kantoor- en labofaciliteiten. Benieuwd naar een impressie van dit gebouw, bekijk het hier

In Beeld: POM Antwerpen

Aan het woord: Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor economie en voorzitter van POM Antwerpen.

De ontwikkeling van het Wetenschapspark komt stilaan op kruissnelheid. We zijn intussen alweer een nieuwe werf gestart en de voorbereidingen lopen voor meerdere bijkomende bedrijfsgebouwen. Meer en meer zien innovatie bedrijven de meerwaarde in van een campus als het Wetenschapspark, waar we vanuit POM Antwerpen niet alleen werken aan de nodige infrastructuur, maar ook inzetten op kwaliteitsvolle gemeenschappelijke voorzieningen, op interactie met kennisinstellingen, en op de uitbouw van een dynamische community.” 

Ook jouw ontwikkeling?

POM Antwerpen baseert zich voor de verdere ontwikkeling op een masterplan dat toelaat om flexibel in te spelen op marktvragen, zonder afbreuk te doen aan de uitstraling van de campus. Vandaag wil de campus in deze inspirerende omgeving aan wetenschappers en ondernemers de kans bieden hun toekomst uit te bouwen. Ongeveer een kwart van de campus werd intussen gerealiseerd; de plannen voor de verdere ontwikkeling liggen klaar. Het evenwicht tussen werken en groen staat daarin voorop. Het gros van het bouwvolume wordt slim geclusterd ten noorden van de Galileilaan. Daardoor krijgt de waardevolle natuur op de taluds vrij spel. 

Ontdek waarom jouw bedrijf vestigen op het Wetenschapdpark iets voor jou is!